Hide main menu
(UTC-05:00) Eastern Time (US & Canada)

73000 Buitenlessen en Boerderijeducatie (Natuur- en milieueducatie)

Buyer

Gemeente Amsterdam Cluster Sociaal
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Information

Description:
Dit is een aankondiging van Sociale en andere specifieke diensten.

De Gemeente Amsterdam streeft naar een kwalitatief sterk en toegankelijk aanbod van Natuur- & milieueducatie (NME) lessen voor de leerlingen in het Amsterdamse basisonderwijs en zet de opdrachten uit ten behoeve van de uitvoering van educatie activiteiten in het kader van de Verordening Lokaal Onderwijsbeleid Amsterdam (VLOA) voorziening Schooltuinprogramma en Natuur- & milieueducatie.
 
Het doel van de VLOA voorziening Schooltuinprogramma en Natuur- & milieueducatie is dat iedere leerling van een school voor basisonderwijs praktische kennis en ervaring opdoet met tuinieren en ecologie ter stimulering van een gezonde levensstijl en een duurzame en evenwichtige relatie met de natuurlijke omgeving. Dit doel wordt vormgegeven door het ondersteunen van leerkrachten bij het verzorgen van praktische en levendige NME-activiteiten.

Werkwijze 
Ten eerste dienen aanbieders van NME-lessen hun aanbod (lesbeschrijving) en het prijzenblad in via nme-gids@amsterdam.nl. Na goedkeuring door de gemeente wordt het bijbehorende lesaanbod in de NME-gids opgenomen. Voor deze opdrachten sluit de aanbieder rechtstreeks een overeenkomst met de school. De scholen kunnen de lessen uit de NME-gids bestellen en  de factuur gaat direct naar de scholen. 
 
Vervolgens biedt de Gemeente Amsterdam de mogelijkheid dat NME aanbieders die aan bepaalde voorwaarden voldoen in de gelegenheid te stellen om (een deel van) de uitvoeringskosten van de educatieve activiteiten bij de gemeente te declareren, teneinde de financiële drempel voor deelname door scholen te verlagen. De Gemeente Amsterdam sluit dan een contract met de NME-aanbieder af. Hiervoor dienen de aanbieders een procedure via www.negometrix.nl te volgen.

 
Documents:

Bijlage 13_ Veelgestelde vragen NME-Gids en lesaanbod.pdf 101 Kb

Download

Preview

Type:
Ongoing selection phase

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.1904.0, Page times (ms) Server init:0 load:62 prerender:78 Total:78 Browser , (18.215.159.156 - 205)