Hide main menu

74121 MOA SKOSS ICT werkplekbeheer personeel en leerlingen

Buyer

Contractables http://www.contractables.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Roman van den Boom linkedin

085-0212081

r.vandenboom@contractables.nl

Information

Description:
Dit aanbestedingsdocument bevat de informatie om een inschrijving in te dienen voor de meervoudig onderhandse aanbesteding ICT-Werkplekbeheer voor stichting SKOSS. In dit document worden de aanbestedende dienst, de opdracht, de procedure, de eisen ten aanzien van inschrijvers, de eisen en wensen ten aanzien van de opdracht en de wijze van beoordeling van inschrijvingen beschreven. Alle rondom de aanbesteding te nemen beslissingen worden in dit document beschreven en gemotiveerd.

De opdracht kan gedefinieerd worden als volgt:
Het leveren en beheren van een digitale werk- en leeromgeving voor (kantoor) personeel en leerlingen van SKOSS. Alsmede het leveren van ondersteunende dienstverlening door middel van een helpdesk en het bieden van (start)trainingen aan medewerkers van opdrachtgever. De wens van Opdrachtgever is om vóór de zomervakantie 2018 te migreren. 

Omvang
De omvang van de opdracht is uit te drukken in het actuele leerlingenaantal van de oktober telling 2017. De aangegeven leerlingaantallen zijn op moment van schrijven actueel maar fluctueren per schooljaar. Op 1 oktober 2017 had SKOSS een leerlingaantal van 1279. 
Type:
Sealed without Preselection
Published on:
2 Feb 2018 10:32
Offer phase:
2 Feb 2018 11:00 — 14 Mar 2018 12:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.1815.0, Page times (ms) Server init:0 load:62 prerender:78 Total:78 Browser , (54.234.228.78 - 206)