Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

74231 Doktersassistent, Cluster MO

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Robin van den Oosten linkedin

+31 102671050

r.vandenoosten@rotterdam.nl

Information

Description:
Dit betreft een nadere uitvraag binnen het DAS Externe inhuur (referentienummer 1-346-16). Ondernemers die zich hebben aangemeld voor het DAS Externe inhuur en naar aanleiding daarvan zijn toegelaten, kunnen een inschrijving doen op deze nadere uitvraag. Op deze nadere uitvraag zijn alle voorwaarden gesteld in het DAS Externe inhuur van toepassing, tenzij daar expliciet van wordt afgeweken.

Hierbij nodigt de Gemeente Rotterdam u uit tot het doen van een inschrijving op de nadere uitvraag betreffende  Doktersassistent voor het cluster Maatschappelijk Ontwikkeling van de gemeente Rotterdam. Onderstaand treft u nadere informatie over deze uitvraag, het functieprofiel behorend bij deze uitvraag is als bijlage toegevoegd en te downloaden middels onderstaande link. Voor zover het functieprofiel en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.

Geschiktheid ZZP'ers
Gelet op de aard van de opdracht in relatie tot naleving van de wet WWZ en DBA is inzet van een ZZP'er niet mogelijk. Inschrijvingen waarin een ZZP'er wordt aangeboden komen niet voor gunning in aanmerking.

Gegevens uitvraag
Standplaats: Rotterdam
Werklocatie: GGD Gebouw, Schiedamsedijk 95 te Rotterdam
Startdatum: 1-12-2017
Aantal medewerkers: 1
Aantal fte: 0,89
Aantal uur: 32 uur p/w
Duur opdracht: Tot 31-06-2018
Verlengingsopties: Ja, tot 31-12-2018
FSK: 6
VOG vereist: ja

Aantal inschrijvingen: Inschrijver kan 2 kandidaten aanbieden.

Let op:   Middels de knop 'naam wijzigen' kunt u de naam van de inschrijving wijzigen.
Wijzig deze naar: Naam organisatie + naam kandidaat, zodat duidelijk is welke kandidaat het betreft.
Attentie: u dient iedere inschrijving apart in te dienen. Indienen doet u door middel van de button 'Indienen'. Ter controle vraagt het systeem om uw wachtwoord.

Indien meerdere offertes zijn toegestaan:
Om een extra offerte aan te maken klikt u op het tweede tabblad 'Invullen & indienen' op 'maak nog een inschrijving aan'.



Matchingsgesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een matchingsgesprek. Dit zijn maximaal 5 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten

Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Na het matchgesprek wordt een afspraak gemaakt voor kennis maken met het werk en het team indien van toepassing. De kandidaat dient op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag inzetbaar te zijn. Tussen kerst en oud en nieuw en in de week van nieuwjaarsdag is mogelijke inzetbaarheid zeer gewenst.

Het is een vereiste binnen ons resultaatgerichte, dynamische team te passen. Feedback kunnen geven maar zeker ook feedback kunnen ontvangen is daarbij een must. Snel vaardigheden aanleren is van belang, de kandidaat dient binnen 3 weken zelfstandig de prikkamer te kunnen bemannen.
 
Documents:

Functieprofiel doktersassistent soa en seksualiteit 7 mnd.docx 15 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
12 Oct 2017 10:00 — 30 Oct 2017 8:30

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2304.0, Page times (ms) Server init:10 load:79 prerender:79 Total:84 Browser , (35.172.164.32 - 6)