Hide main menu

75255 Mededingingsprocedure met onderhandeling Outsourcing Kantoorautomatisering

Buyer

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) http://www.lvnl.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Moniek Dekker linkedin

06-13003917

m.dekker@lvnl.nl

Information

Description:
Luchtverkeersleiding Nederland
Het verlenen van luchtverkeersdiensten is de kernactiviteit en primaire wettelijke taak van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). In de Wet Luchtvaart zijn ook alle andere taken van LVNL vastgelegd. Daaronder vallen onder meer het verlenen van communicatie-, navigatie en plaatsbepalingsdiensten, het verlenen van luchtvaartinlichtingendiensten en het verzorgen van opleidingen voor luchtverkeersdiensten. Anders gezegd: LVNL is verantwoordelijk voor het beheer van het civiele luchtruim boven Nederland en een deel van de Noordzee en alles wat daarbij komt kijken. LVNL doet dit sinds 1923 en sinds 1983 als Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO). Het hoofdkantoor van LVNL, waar circa 880 FTE werkzaam zijn, bevindt zich op Schiphol.
 
Op de site www.lvnl.nl kunt u alle relevante informatie over LVNL lezen en downloaden.

Doelstellingen van de aanbesteding
Op het gebied van kantoorautomatiseringsdiensten  heeft LVNL de volgende doelstellingen:
  • Verkorten van de time to market van ICT-innovaties;
  • Altijd een moderne kantoorautomatiseringswerkplek die vanaf elke locatie en elk willekeurig device (zoals laptop, tablet) te gebruiken (anytime (7*24), anywhere en any device) is;
  • Moderne hostingdiensten voor het applicatielandschap van LVNL;
  • Ter zake kundige gebruikersondersteuning;
  • Flexibiliteit met betrekking tot up- en downscalen van ICT-diensten;
  • Betalen naar gebruik (binnen nadere te bepalen bandbreedtes).

LVNL wenst de opdracht te gunnen aan een dienstverlener die zelf of als onderdeel van een combinatie de Beheerde KA-dienst kan leveren conform de Doelstellingen.
Type:
Sealed with Preselection
Published on:
4 Dec 2017 4:12
Selection phase:
4 Dec 2017 4:10 — 15 Jan 2018 5:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.1815.0, Page times (ms) Server init:0 load:62 prerender:78 Total:78 Browser , (54.234.228.78 - 205)