Hide main menu
(UTC-05:00) Eastern Time (US & Canada)

75846 Gis medewerker

Buyer

Waterschap Hollandse Delta http://www.wshd.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Nicole Jongeleen

+31 889743133

N.Jongeleen@wshd.nl

Information

Description:
Als gis medewerker werk je aan de voorbereiding van de bestekken. Je verwerkt gegevens in GIS en presenteert eindproducten in CAD, GIS en Excel. Je verwerkt landmeetkundige informatie naar profielvakken. Je voegt hier veldinventarisaties, peilgegevens en waterbodemkwaliteitsgegevens toe. Je levert producten aan de werkvoorbereiders en verwerkt de opmerkingen. Je controleert de aanlevering van een bestekstaat op volledigheid en maakt bestekstekeningen met geavanceerde labels via data driven pages.

In voorkomende gevallen verwerk je gegevens in DAMO of ondersteun je bij werkzaamheden binnen team Data.


Overige gegevens
Het aantal te werken uren is variabel van 0 tot 36 uur per week. Een maand vooraf aan de te werken maand wordt door het waterschap aangegeven hoeveel uur per week vereist is. Bij geen bericht betreft het 36 uur per week. De einddatum van de termijn van inhuur is 31-12-2018 met de mogelijkheid tot verlenging tot maximaal twee keer (voor bepaalde tijd) en een maximale inhuurtermijn van 24 maanden inclusief de initiële inhuurperiode. Alle uitvragen van waterschap Hollandse Delta via het DAS betreffen nieuwe inhuur. Verlengingen van al aanwezige inhuur worden niet via het DAS uitgevraagd.

soort project: baggeren
Fase project: voorbereiding en uitvoetring
De standplaats is Ridderkerk

Middelen zoals telefoon, PDA, laptop of tablet worden niet door het waterschap verstrekt. Voor deze offerte uitvraag mag per deelnemer maximaal één kandidaat aangeboden worden.

Er worden maximaal vijf kandidaten voor een matchingsgesprek uitgenodigd. Het matchingsgesprek vormt de finale keuze voor de kandidaat. Indien u uiterlijk 21 november 2017 om 12:00 uur geen uitnodiging heeft gehad voor de matchingsgesprekken op 28 november 2017 kunt u er van uitgaan dat u niet tot de eindselectie bent toegelaten.

Met de openstelling van deze offerteaanvraag is het voor deze tender niet meer mogelijk aan te melden indien er niet eerder een goedgekeurde inschrijving was binnen de DAS 14982 Dynamisch aankoopsysteem voor technische adviesdiensten, inkoopadviesdiensten, financiële professionals, juridisch advies en projectmanagement en -ondersteuning.
Type:
Locked open
Offer phase:
1 Nov 2017 3:00 — 15 Nov 2017 4:00

Navigation

Register company

Forgotten password

Forgot username?

Need help using Negometrix? Visit our help center! Help
Negometrix Platform v4.5.1803.0, Page times (ms) Server init:15 load:62 prerender:62 Total:77 Browser , (54.81.238.157 - 205)