Hide main menu
(UTC-05:00) Eastern Time (US & Canada)

76357 Inschrijven Zorgprofielen Service Organisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid

Buyer

Dienst Gezondheid & Jeugd http://www.dienstgezondheidjeugd.nl/
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Bas-Jan Kramp

078-770 2028

sjp.kramp@drechtsteden.nl

Information

Description:
Toelichting zorgprofielen Negometrix

Vanaf 1 januari 2018 vindt toewijzing van jeugdhulp uitsluitend plaats in de vorm van zorgprofielen. Het doel van de zorgprofielen is het centraal stellen van de hulpvraag van de jeugdige en het gezin en de verantwoordelijkheid voor de jeugdhulp bij één jeugdhulpaanbieder te beleggen. Deze jeugdhulpaanbieder treedt op als hoofdaannemer en kan indien nodig onderaannemers inschakelen.

Alleen aanbieders die door de Serviceorganisatie zijn gecontracteerd voor 2018-2020 kunnen zich inschrijven als hoofd- en/of onderaannemer.
Uiterlijk 22 juli 2019 (7e ronde inkoop) krijgt u bericht of u wel of niet wordt gecontracteerd voor de 7e ronde inkoop 2018-2020.
Aanmelden voor de zorgprofielen kan t/m uiterlijk 1 augustus 2019. (
u kunt wel alvast in Negometrix uw aanmelding zorgprofielen voorbereiden in afwachting van uw definitieve contratering)

In deze tender kunt u aangeven binnen welke profielen u als hoofd- en/of onderaannemer jeugdhulp kan bieden. De Serviceorganisatie brengt op basis van de inschrijvingen in beeld welke aanbieders in welke profielen actief kunnen zijn en in welke rol. Deze informatie wordt beschikbaar gesteld aan de jeugdteams en aan alle hoofdaannemers. 

Meer informatie over het werken met zorgprofielen kunt u lezen in de bijlage.
 
Documents:

Instructie aanbieders jeugdhulp inschrijven op Zorgprofielen.pdf 2079 Kb

Download

Preview

Type:
Qualification System

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.1909.0, Page times (ms) Server init:0 load:62 prerender:78 Total:78 Browser , (34.236.38.146 - 205)