Hide main menu

76622 Bestek 2238, N224, vervangen/renoveren VRI 116 - 117 - 119

Buyer

Provincie Gelderland http://www.gelderland.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Lars Birkholz

06-52663134

l.birkholz@gelderland.nl

Information

Description:
Het doel van deze Europese aanbesteding is te komen tot een Overeenkomst voor bestek 2238 met de Provincie Gelderland. Deze Opdracht wordt gegund aan de Inschrijver die de laagste prijs heeft uitgebracht.

De prestaties die worden gevraagd van de opdrachtnemers zijn beschreven in de vorm van standaard werkzaamheden, vastgelegd in het RAW-bestek. Er is dus sprake van een zeer vergaande standaardisatie waardoor inschrijvers precies weten waarvoor zij prijzen afgeven en wij precies weten welke prestaties wij voor die prijzen geleverd zal krijgen. Er is zijn geen variaties gewenst en er is een uniforme werkwijze en uniforme montage voorschriften opgenomen in het RAW-bestek.  Alle mogelijke door de opdrachtnemer uit te voeren werkzaamheden zijn volledig in detail vastgelegd. Hierbij is het niet redelijkerwijs te verwachten dat er een zodanige ruimte voor marktpartijen zal worden gecreëerd dat zij zich voldoende uitgedaagd voelen om innovatie en duurzame oplossingen aan te bieden.

Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen aan de N224 (km 48.5 - km 52.0)
Kruising N224 - Van Nieuwenhuijzenweg Renkum (VRI 116),
Kruising N224 - Koningsweg  Arnhem (VRI 117)
Kruising N224 - Dreijenseweg Arnhem (VRI 119).

Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit, voor drie VRI's:
a. Vervangen van automaat;
b. Vervangen drukknopmasten;
c. Vervangen universeel-masten met opzetstuk;
d. Handhaven portalen en combimast OVL/VRI en schilderen
e. Nieuwe detectie op N224;
f.  Handhaven detectie zijwegen (Doormeten te handhaven detectie en bekabeling);
g. Vervangen lantaarns, onderlichten en rateltikkers;
h. Vervangen drukknoppen;
i.  Bekabeling hergebruik/uitbreiden;
j.  Verwijderen vervallen bekabeling;
k. Leveren en aanbrengen signaalgever tovergroen op richting 2 en 8;
l.  Leveren en plaatsen dome-camera (alleen VRI116);
m Nieuwe combimast NBd/VRI op richting 4 (alleen VRi116);
n. Verkeersmaatregelen vallen in hoofdzaak binnen civiel bestek 2203;
o. Vervangen klapborden.

Tijdsbepaling
Aanvang werkzaamheden vanaf 9 juli 2018
Het werk moet uiterlijk op 3 augustus 2018 worden opgeleverd.

Het civiele werk ligt bij de opdrachtnemer van bestek 2023. Bij deze opdrachtnemer ligt ook de coördinatie en de verkeersmaatregelen om dit werk uit te kunnen voeren.
Type:
Sealed without Preselection
Published on:
13 Nov 2017 6:09
Offer phase:
13 Nov 2017 6:00 — 15 Jan 2018 6:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.1815.0, Page times (ms) Server init:15 load:62 prerender:62 Total:62 Browser , (54.234.228.78 - 205)