Hide main menu

77704 Instrumenten voor een Bewustwordingscampagne Informatiebeveiliging en Privacy

Buyer

SSC Zuid-Limburg http://www.ssc-zl.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Igor van Hoesel

+31 43 3506031

igor.van.hoesel@ssc-zl.nl

Information

Description:
.Het voornaamste doel van de bewustwordingscampagne informatiebeveiliging is de medewerkers van de aanbestedende diensten meer bewust te maken en te houden van de risico's die er zijn gedurende hun dagelijkse werkzaamheden en hoe zij met deze risico's om kunnen/moeten gaan.
De uitvoering van de bewustwordingscampagne dient laagdrempelig te zijn voor de medewerkers en indien van toepassing zo min mogelijk inspanning te vergen aan de zijde van de gemeenten ten aanzien van het technische/ICT aspect.
 
Het verhogen van het kennis- en bewustzijnsniveau van de medewerkers zal daarnaast ook een bijdrage leveren aan:
 
  • Kwaliteitsverbetering
Door het verhogen van het besef van de waarde van informatie voor de gemeente houden medewerkers zich beter aan procedures op dit gebied, waardoor het onbekwaam handelen bij de uitvoering van procedures en richtlijnen omtrent informatiebeveiliging en privacy afneemt.
 
  • Verkrijgen en behouden van een betrouwbaar imago
Voor de gemeente is vertrouwen één van de basisprincipes. Het is van groot belang dat de gemeente betrouwbaar is. Informatiebeveiligingsincidenten en/of het onjuist omgaan met privacygevoelige informatie hebben een negatief effect op de betrouwbaarheid en het imago van de gemeente. Een verhoging van het beveiligingsbewustzijn dient een bijdrage te leveren aan de reductie van informatiebeveiligingsincidenten.
Op basis van opgedane ervaringen in de afgelopen jaren is gebleken dat de variëteit aan initiatieven (zowel qua vorm als inhoud) aanzienlijk is. Daarnaast is er de behoefte om op de actualiteiten in te spelen. Derhalve is het uitgangspunt bij deze aanbesteding dan ook dat de aanbestedende diensten de voorkeur hebben voor een raamovereenkomst met een aantal voorkeursleveranciers. Dit zodat in de toekomst per behoefte/vraag een gerichte uitvraag en keuze voor een betreffende leverancier kan plaatsvinden.
 
Om het mogelijk te maken een gerichte uitvraag/bestek te kunnen formuleren, beoordelen en selecteren zijn de aanbestedende diensten voornemens 2 hoofdcategorieën aan instrumenten in
2 percelen uit te vragen binnen deze aanbesteding.
Per perceel hebben de aanbestedende diensten een aantal voorbeelden van instrumenten benoemd. Dit is uiteraard geen uitputtende lijst en geldt slechts ter verduidelijking.

De percelen en een aantal voorbeelden van instrumenten
(niet uitputtend):

Perceel 1 - Digitaal en fysiek
E-learningmodules, phishingtest, digitale quiz, filmpjes, meting van de mate van bewustwording van de organisatie, nieuwsberichten, posters, informatiedisplay, quick reference card, flyers, infographics, gadgets, etc..
 
Perceel 2 - Menselijk
Informatiebijeenkomsten op gedrag, specifieke inhoudelijke thema's zoals bijvoorbeeld AVG maar ook instrumenten zoals een 'mystery guest', social engineering etc..
 
Per behoefte/initiatief zal in de toekomst bepaald worden in welke van de bovenstaand genoemde categorieën deze valt. Op basis hiervan zal vervolgens een zogenaamde minicompetitie tussen de voorkeursleveranciers van het betreffende perceel plaatsvinden. Indien initiatieven meerdere van bovenstaande categorieën bevatten dan zal voorafgaand worden bepaald wat het hoofdaspect betreft van de uitvraag. Op basis hiervan zal een uitvraag plaatsvinden.
Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
27 Nov 2017 11:00 — 15 Jan 2018 4:00

Lots

Lot 1 - Digitaal en fysiek  
Lot 2 - Menselijk  

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.1815.0, Page times (ms) Server init:31 load:93 prerender:93 Total:93 Browser , (54.234.228.78 - 205)