Hide main menu

78523 Leerlingenvervoer gemeente Veldhoven

Buyer

Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant http://www.bizob.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Frans van Kempen linkedin

+31 615191599

f.vankempen@bizob.nl

Information

Description:
De opdracht betrefd het vervoeren van leerlingen, woonachtig binnen de gemeentegrens van Veldhoven, naar en van scholen voor (speciaal) basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en stageadressen in diverse plaatsen.
Op dit moment gaat het om circa 160 leerlingen die naar circa 29 lokaties gaan.
De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van vier jaar met twee keer een optie op verlenging met één jaar. De ingangsdatum van de overeenkomst is 1 augustus 2018, bij de start van het schooljaar 2018-2019. 

 
Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
30 Nov 2017 12:00 — 15 Jan 2018 5:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.1815.0, Page times (ms) Server init:0 load:62 prerender:62 Total:62 Browser , (54.234.228.78 - 206)