Hide main menu
(UTC-05:00) Eastern Time (US & Canada)

80413 Offerteaanvraag voor de inhuur van een Arbeidshygienist/ARBO deskundige (16-20 uur/week) (m/v)

Buyer

IUC-RIVM http://www.rivm.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Ton Schoonderwoerd

+31 302742399

ton.schoonderwoerd@rivm.nl

Information

Description:
Offerteaanvraag
Voor deze opdracht uitsluitend de Algemene Rijksinkoopvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van Diensten, de ARVODI-2016.
 
Te downloaden via: www.rivm.nl/contact/inkoopvoorwaarden
 
Indien en voor zover de werkzaamheden in het kader van deze overeenkomst op terrein van het RIVM plaatsvinden,
draagt de leverancier er zorg voor dat alle personen die hij bij de uitvoering van de werkzaamheden betrekt de regels
op het gebied van arbo en milieu van het RIVM zoals te vinden zijn op www.rivm.nl/Contact/Inkoopvoorwaarden/KAM_regels integraal naleven.

 
Algemeen
De Arbeidshygienist/ARBO deskundige adviseert de centra binnen het RIVM over onder andere de duurzame inzetbaarheid medewerkers, het werken met gevaarlijke stoffen, de RIE's en ICAM's binnen de daarvoor geldende sociale en arbowetgeving op zowel nationaal als Europees niveau. (16-20 uur per week)

Resultaatgebieden:
 
 • Maken en toetsen risico-inventarisaties;
 • Incidentonderzoeken;
 • Toetsen ICAM;
 • Afnemen audits;
 • Netwerk binnen landelijk arbeid hygiënisten onderhouden;
 • Adviseren in CBRN agentia, tevens het geven van trainingen;
 • Coördinatie werkplekonderzoeken;
   
 
 • Voorlichtingsbijeenkomsten (laten) geven;
 • Advies in Preventief Medisch Onderzoek;
 • Formuleren en actualiseren tevens adviseren in arbobeleid;
 • Advies en trekkersrol mbt duurzame inzetbaarheid de medewerkers binnen de organisatie.
 • Vertalen maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen naar standaarden en instrumenten.
 • Het afstemmen van belangen met interne en externe betrokkenen.
 • Kwaliteit van arbodienstverlening beoordelen.
 • Gevraagde en ongevraagde advisering.


Als gunningscriteria gelden:
 1. Ervaring (weegfactor 50%)
 2. Uurtarief (weegfactor 20%)
 3. Communicatieve en adaptieve vaardigheden (weegfactor 30%)
Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
10 Jan 2018 10:30 — 15 Feb 2018 6:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.1901.0, Page times (ms) Server init:15 load:62 prerender:78 Total:78 Browser , (3.80.38.5 - 206)