Hide main menu
(UTC-05:00) Eastern Time (US & Canada)

80426 Groot Onderhoud Sportvelden

Buyer

Gemeente Oldambt http://www.gemeente-oldambt.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Information

Description:
Deze opdracht betreft het groot onderhoud van sportvelden van de gemeente Oldambt. Het groot onderhoud heeft betrekking op 24 speelvelden, 13 trainingsvelden, 1 korfbalveld, 1 honk- en softbalveld, 1 hockey kunstgrasveld (zand ingestrooid) en 1 binnenterrein atletiekbaan. Alle sportvelden betreffen grasvelden, behalve het hockeyveld. Dit betreffen de sportvelden van de voormalige gemeenten Winschoten, Scheemda en Reiderland. Een compleet overzicht met luchtfoto's is opgenomen in het Excelbestand Bijlage D Prijsinvulformulier. Het werk t.a.v. de grasvelden bestaat in hoofdzaak uit recycling dressen, (koro)dressen, bezanden, diepverluchten (vertidraineren) en slepen, doorzaaien, doorspuiten drainage, topfieldmaker, afvoer vrijgekomen materialen. Het werk t.a.v. het hockey kunstgrasveld bestaat in hoofdzaak uit: intensieve veldinspecties 2 maal per jaar, onkruid-, mos- en algenbestrijding, decompacteren, dieptereiniging, nadressen infill, bijvullen kurkinfill, inspecteren drainage. Alles is maatwerk, werkzaamheden worden alleen uitgevoerd indien noodzakelijk.

De gemeente Oldambt is voornemens één (1) opdrachtnemer te selecteren die het groot onderhoud van de sportvelden binnen gemeente Oldambt kan verzorgen. De opdrachtnemer dient vakkundig, flexibel en betrouwbaar zijn. De gemeente Oldambt wil de afspraken vastleggen in een raamovereenkomst met eenheidsprijzen. Binnen de raamovereenkomst kunnen er sportvelden bijkomen of afvallen binnen de gemeente.
Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
21 Dec 2017 5:00 — 21 Feb 2018 5:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.1901.0, Page times (ms) Server init:15 load:78 prerender:78 Total:78 Browser , (3.80.38.5 - 206)