Hide main menu
(UTC-05:00) Eastern Time (US & Canada)

80957 Kantoorartikelen

Buyer

Rijksuniversiteit Groningen http://www.rug.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Susan Koop

050 363 9380

s.a.koop@rug.nl

Information

Description:
Aanleiding voor en doel van de opdracht
 

De deelnemende instellingen, opdrachtgever in deze, hebben momenteel een raamovereenkomst voor kantoorartikelen. Deze raamovereenkomst loopt af per 1 september 2018. De RUG is voornemens om een nieuwe raamovereenkomst te sluiten voor kantoorartikelen die voldoet aan de gestelde eisen in dit aanbestedingsdocument. Hiertoe heeft het Facilitair Bedrijf (FB) van de RUG deze openbare Europese aanbesteding opgezet voor de gehele RUG en voor de andere aanbestedingsplichtige onderwijsinstellingen.
De overige deelnemende instellingen zijn:
  • Universiteit van Amsterdam (UVA)
  • Hogeschool van Amsterdam (HVA)
  • Universiteit Leiden
  • Universiteit Twente (UT)
  • Radboud Universiteit (RU)
  • Universiteit Utrecht (UU)
  • Wageningen University & Research (WUR)
  • Technische Universiteit Eindhoven (TU/e)
  • Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Deze openbare Europese aanbestedingsprocedure heeft betrekking op kantoorartikelen en wordt uitgevoerd conform de AW 2012. 

Omschrijving van de opdracht
 
De opdracht omvat de leveringen van kantoorartikelen (van A-merken en eigen merken van de leveranciers) en de logistieke aanverwante dienstverlening voor de deelnemende instellingen.
 
De deelnemende instellingen kennen geen voorgeschreven assortiment aan kantoorartikelen en kunnen artikelen gaan afnemen binnen het gehele assortiment van de opdrachtnemer. De breedte van het assortiment is van belang voor veel eindgebruikers, ook al worden vaak dezelfde artikelen besteld.
 
Buiten de scope van deze opdracht vallen, op instellingsniveau, in ieder geval die producten waarvoor de instellingen al andere overeenkomsten hebben. Dit betekent dat er artikelen zijn die niet door alle instellingen worden afgenomen. Er wordt daarom per instelling een instellingsspecifieke catalogus opgesteld waarvan de inhoud gedurende de overeenkomst kan wijzigen.
 
Buiten de scope van de opdracht valt tevens de levering van werkplekapparatuur, meubilair, multifunctionals en de levering van sanitaire dispensers/automaten. Voor deze productgroepen heeft elk van de deelnemende instellingen een specifieke overeenkomst. Computersupplies, zoals een muis, usb stick en toners, moeten wel binnen deze opdracht leverbaar blijven.

De geraamde opdrachtwaarde voor alle deelnemende instellingen tezamen is € 2.100.000 (exclusief BTW) per jaar.

De gunning zal plaatsvinden op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Samengevoegde opdracht / indeling in percelen
 
Omdat het een aanbesteding betreft die wordt uitgevoerd namens meerdere (aanbestedingsplichtige) onderwijsinstellingen, betreft het een samengevoegde opdracht. De samenwerking binnen de eerder uitgevoerde gezamenlijke aanbesteding is als prettig en succesvol ervaren en om die reden zal ook deze aanbesteding gezamenlijk worden gedaan. 

Overeenkomst
 
Het doel van deze aanbesteding is om één leverancier te contracteren om in de behoefte van kantoorartikelen te voorzien. Beoogd wordt om een raamovereenkomst te sluiten met één leverancier voor een initiële looptijd van 2 jaar met een optie tot verlenging van één maal 2 jaar. De totale maximale looptijd van de raamovereenkomst komt hiermee op 4 jaar. De raamovereenkomst zal ingaan op 1 september 2018 en eindigt van rechtswege op 31 augustus 2020.
Uitzondering op bovenstaande is dat de Erasmus Universiteit Rotterdam nog een lopende overeenkomst heeft tot 1 april 2019 en derhalve pas vanaf die datum gebruik zal maken van de in deze paragraaf beschreven overeenkomst.

Naast de raamovereenkomst zal elk van de deelnemende instellingen afzonderlijk een verwerkersovereenkomst met de gecontracteerde leverancier afsluiten.


 
Type:
Sealed without Preselection
Published on:
17 Apr 2018 8:41
Offer phase:
17 Apr 2018 7:00 — 17 Jul 2018 9:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.1901.0, Page times (ms) Server init:15 load:78 prerender:78 Total:78 Browser , (34.228.55.57 - 206)