Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

8112 Marktplaats inhuur personeel voor de Brabantse waterschappen

Buyer

Samenwerkende Brabantse waterschappen
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Brabantse waterschappen

0411618328

Marktplaats@Brabantsewaterschappen.nl

Information

Description:
Een gezamenlijke marktplaats voor de waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel. Met deze marktplaats willen de waterschappen op eenvoudige en snelle wijze opdrachten kunnen gunnen voor de inhuur van tijdelijk personeel (inspanningsverplichting).

Ondernemers hebben doorlopend de mogelijkheid om zich aan te melden voor de marktplaats. In de marktplaats is een onderscheid gemaakt in verschillende categorieën. Inschrijvers kunnen één of meerdere categorieën selecteren. Iedere eerste vijf werkdagen van de nieuwe maand worden nieuwe inschrijvers beoordeeld en indien zij voldoen aan de voorwaarden toegelaten tot de marktplaats. Aan deze toelating kunnen geen rechten worden ontleend voor het verkrijgen van opdrachten.

De waterschappen behouden zich te allen tijde het recht voor om bepaalde opdrachten via een andere aanbestedingsprocedure dan de marktplaats aan te besteden.

De volgende categorieën zijn gedefinieerd:
 • functiegroep 1 projectleiding/projectbeheersing
  1. Projectbeheersing (functies zoals contractmanager, manager projectbeheersing, omgevingsmanager, technisch manager)
  2. Projectleiding (functies zoals projectleider, projectmanager, toezichthouder, directievoerder)
 • functiegroep 2 techniek
  1. Adviseurs (functies zoals adviseur Civiele Techniek, adviseur Elektrotechniek, adviseur Werktuigbouwkunde, technisch manager, ontwerper/engineer)
  2. GIS & Geo-informatie (functies zoals GIS-medewerker, landmeetkundige)
 • functiegroep 3 omgevingsmanagement
  1. (functies zoals vergunningverlener, planvormer, planadviseur)
 • functiegroep 4 natuur en water
  1. Natuur (functies zoals ecoloog)
  2. Water (functies zoals hydroloog, adviseur/specialist Waterkwaliteit, adviseur/specialist Waterbodem, adviseur/specialist Watertoets)
De genoemde functies variëren van MBO tot HBO+ en WO-niveau, zijn indicatief en niet limitatief. Bij iedere specifieke uitvraag wordt de functie benoemd en het gevraagde functieprofiel  beschreven.
Type:
Ongoing selection phase

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2307.0, Page times (ms) Server init:9 load:89 prerender:95 Total:99 Browser , (35.175.191.46 - 7)