Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

81235 "Изпълнение на мерки за информация и комуникация в рамките на проект "Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в Централна градска част на град София"

Buyer

Столична община http://www.sofia.bg
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Даниела Младенова

02 9377252

dmitkova@sofia.bg

Information

Description:
"Изпълнение на мерки за информация и комуникация в рамките на проект "Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в Централна градска част на град София" по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014- 2020, по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Устойчиво и интегрирано градско развитие", Наименование на процедурата: BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020"
 
Documents:

Документация.doc 941 Kb

Download

Preview

ЕЕДОП.doc 217 Kb

Download

Preview

Обявление.PDF 678 Kb

Download

Preview

Решение.PDF 403 Kb

Download

Preview

Техническа спецификация.docx 43 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Published on:
12 Jan 2018 9:47
Offer phase:
10 Jan 2018 13:00 — 12 Apr 2018 16:30

Additional Information

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.1915.0, Page times (ms) Server init:6 load:86 prerender:91 Total:91 Browser , (35.175.201.14 - 6)