Hide main menu

82376 Disposable Biopsietangen

Buyer

AMC http://www.amc.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Hester van Zelm

64904

h.c.vanzelm@amc.uva.nl

Information

Description:
In het kader van de inkoopsamenwerking tussen de 8 Nederlandse UMCs en het lidmaatschap van de inkoopcoöperatie GDEKK is door de NFU Procurement Board besloten een Europese Aanbestedingsprocedure te doorlopen inzake disposable endoscopische biopsietangen.

Het doel van deze aanbesteding is te komen tot een overeenkomst met één Opdrachtnemer (Leverancier) voor het leveren van disposable endoscopische biopsietangen in standaard maatvoering aan de 6 deelnemende UMCs.
 
Door middel van deze aanbesteding wenst GDEKK t.b.v. van haar leden c.q. de deelnemende UMCs de contractvoorwaarden te harmoniseren alsmede een kostenvoordeel te realiseren.
 
De Opdracht wordt gegund op basis van de Inschrijving met de laagste prijs, welke voldoet aan alle kwaliteitseisen zoals gesteld. 
 
Ondernemers worden uitgenodigd om op basis van de verstrekte informatie een Inschrijving uit te brengen met inachtneming van de voorwaarden die in de Aanbestedingsdocumenten zijn geformuleerd.
 
Deze aanbesteding zal geheel digitaal online plaatsvinden, gebruik makende van het Negometrix platform. Een instructie met betrekking tot digitaal aanbesteden via dit platform treft u aan op de website www.negometrix.com.

In geval van technische vragen omtrent de werking van het Negometrix platform kan de Inschrijver contact opnemen met de Servicedesk:

Telefoon:        +31 (0) 85 2084666
E-mail:            servicedesk@negometrix.com
Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
2 Feb 2018 7:00 — 14 Mar 2018 9:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.1815.0, Page times (ms) Server init:15 load:78 prerender:78 Total:93 Browser , (54.234.228.78 - 205)