Hide main menu
(UTC-05:00) Eastern Time (US & Canada)

82384 Spuiten en naalden / intraveneuze catheters

Buyer

academisch ziekenhuis Maastricht http://www.mumc.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Stephanie Schellinx-van Leuken

043 387 2302

stephanie.schellinx@mumc.nl

Information

Description:
Het azM, tevens handelend onder de naam Maastricht UMC+, is voornemens om de levering van spuiten en naalden (perceel 1) en intraveneuze catheters (perceel 2) aan te besteden.

Het azM wenst hiertoe een overeenkomst te sluiten met één ondernemer per perceel voor de duur van 3 jaar, met een optie tot verlenging van 1 maal 1 jaar. 

De aanbesteding geschiedt volgens de niet-openbare procedure (de niet-openbare procedure is een aanbestedingsprocedure met twee rondes, bestaande uit een selectiefase en een gunningsfase) conform de Europese richtlijn voor overheidsopdrachten 2014/24/EU en de daaruit voortvloeiende "Aanbestedingswet 2012" van 1 juli 2016.

Gunning vindt plaats op basis van gunningscriterium economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding.
 
Type:
Sealed with Preselection
Published on:
14 May 2018 5:48
Selection phase:
14 May 2018 6:00 — 14 Jun 2018 6:00

Lots

Lot 1 - Spuiten en naalden  
Lot 2 - Intraveneuze catheters  

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.1906.0, Page times (ms) Server init:0 load:93 prerender:93 Total:93 Browser , (18.234.51.17 - 206)