Hide main menu
(UTC-05:00) Eastern Time (US & Canada)

83702 Sortering Plastic verpakkingen, Blik en Drinkpakken 2019 e.v. (MMO)

Buyer

Coöperatieve Vereniging Midwaste Milieu UA http://www.midwaste.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Peter Verhagen linkedin

+31630003429

p.verhagen@midwaste.nl

Information

Description:
Offerteaanvraag
Europese aanbesteding met een Mededingingsprocedure Met Onderhandeling (MMO) voor de Sortering Plastic verpakkingen, Blik en Drinkpakken van diverse gemeenten.

Aard en doel van de aanbesteding
De werkzaamheden betreffen het sorteren van bij huishoudens brongescheiden ingezameld verpakkingsmateriaal dat aan opdrachtnemer wordt aangeboden, bestaande uit Plastic verpakkingen, Blik en Drinkpakken (PBD). De (gezamenlijke) opdrachtgevers zijn Midwaste, HVC, Area, AVU, Circulus-Berkel, GAD en ROVA.
De omvang van de aan te besteden werkzaamheden betreft circa 100 kton PBD per jaar.

Het doel van de aanbesteding is het sluiten van een overeenkomst met één dienstverlener per perceel met een initiële contractduur van  vier (4) jaar en een optie tot verlenging van twee (2) maal twee (2) jaar. De ingangsdatum van de overeenkomsten is 1 januari 2019.

Deze tender bestaat uit twee (2) percelen. Inschrijver mag op één of beide percelen inschrijven.
• Perceel 1: circa 50 kton (overwegend afkomstig uit west Nederland)
• Perceel 2: circa 50 kton (overwegend afkomstig uit oost Nederland)

Deze aanbesteding zal uitsluitend en geheel digitaal online plaatsvinden gebruik makende van het Negometrix platform (www.negometrix.com). Een uitgebreide instructie met betrekking tot digitaal aanbesteden treft u aan in de Vragenlijsten.
Type:
Sealed with Preselection
Published on:
14 Mar 2018 15:33
Selection phase:
14 Mar 2018 15:35 — 17 Apr 2018 4:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.1901.0, Page times (ms) Server init:0 load:62 prerender:62 Total:78 Browser , (34.228.55.57 - 206)