Hide main menu

83830 Доставка на огнеупорна зидария за газозаборни шахти / Supply of refractory for flue gas recirculation ducts

Buyer

"Ей И Ес - 3С Марица Изток I" ЕООД http://www.aes.bg
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Екатерина Петрова

+359 2 904 5908

ekaterina.petrova@aes.com

Information

Description:
Предметът на обществената поръчка включва доставка на огнеупорна зидария за газозаборни шахти, като конкретните характеристики са посочени в техническата спецификация, приложена към документацията за участие в обществената поръчка. Поръчката е с продължителност 36 (тридесет и шест) месеца, като доставките ще се извършват въз основа на предварителна заявка на Възложителя.
Documents:

Документация.pdf 4822 Kb

Download

Preview

Обявление.pdf 398 Kb

Download

Preview

Решение.pdf 289 Kb

Download

Preview

Type:
Public competition
Published on:
15 Feb 2018 9:31
Offer phase:
15 Feb 2018 10:00 — 14 Mar 2018 17:59

Message board

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.1815.0, Page times (ms) Server init:15 load:62 prerender:62 Total:78 Browser , (54.234.228.78 - 206)