Hide main menu
(UTC-05:00) Eastern Time (US & Canada)

84720 Доставка на химикали за нуждите на ТЕЦ Ей и Ес - 3С Марица Изток I

Buyer

"Ей И Ес - 3С Марица Изток I" ЕООД http://www.aes.bg
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Петя Широканска

+359 2 904 5966

supply.ppl@aes.com

Information

Description:
Предметът на поръчката е "Доставка на химикали за нуждите на ТЕЦ Ей и Ес - 3С Марица Изток 1" с 9 обособени позиции:
Обособена позиция 1: Доставка на натриев карбонат [Na2CO3] Калцинирана сода - лека
Обособена позиция 2: Доставка на хидратна вар [Са(ОН)2]
Обособена позиция 3: Доставка на ферихлорид [FeCI3], течен, 40%
Обособена позиция 4: Доставка на сярна киселина[H2SO4]
Обособена позиция 5: Доставка на натриев хипохлорит [NaClO]
Обособена позиция 6: Доставка на натриева основа [NaOН], течна, 50
Обособена позиция 7: Доставка на химикали за корекционна обработка на водните системи в ТЕЦ Ей И Ес - 3С Марица Изток 1
Обособена позиция 8: Доставката на флокулант за избистряне на индустриални води
Обособена позиция 9: Доставка на лабораторни химикали за работа с наличното оборудване на фирма НАСН
Поръчката е за сключване на рамкови споразумения за срок от 8 години.
Documents:

scan_obqvlenie.pdf 1354 Kb

Download

Preview

scan_reshenie.pdf 321 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Published on:
2 Mar 2018 13:17
Offer phase:
3 Mar 2018 7:00 — 16 Apr 2018 16:59

Lots

Lot 1 - Доставка на натриев карбонат [Na2CO3] Калцинирана сода - лека  
Lot 2 - Доставка на хидратна вар [Са(ОН)2]  
Lot 3 - Доставка на ферихлорид [FeCI3], течен, 40%  
Lot 4 - Доставка на сярна киселина[H2SO4]  
Lot 5 - Доставка на натриев хипохлорит [NaClO]  
Lot 6 - Доставка на натриева основа [NaOН], течна, 50%  
Lot 7 - Доставка на химикали за корекционна обработка на водните системи в ТЕЦ Ей И Ес – 3С Марица Изток I  
Lot 8 - Доставката на флокулант за избистряне на индустриални води  
Lot 9 - Доставка на лабораторни химикали за работа с наличното оборудване на фирма НАСН  

Additional Information

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.1901.0, Page times (ms) Server init:15 load:109 prerender:109 Total:109 Browser , (34.228.55.57 - 205)