Hide main menu
(UTC-05:00) Eastern Time (US & Canada)

85428 ZZL-2018.16.0/WBH-N Maaien stedelijk water Urk en Lemmer

Buyer

Waterschap Zuiderzeeland
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Siep Bultje

0320274911

s.bultje@zuiderzeeland.nl

Information

Description:
Waterschap Zuiderzeeland beheert het water in de polders van Oostelijk en Zuidelijk Flevoland en de Noordoostpolder. Ook de Blokzijler Buitenlanden (gemeente Steenwijkerland, provincie Overijssel) en de woonwijk Lemstervaart (in de gemeente De Fryske Marren provincie Friesland) horen bij het beheergebied.Doel van de aanbesteding
Met deze Europese openbare aanbesteding beoogt de aanbestedende dienst om te komen tot het sluiten van een overeenkomst voor het maaien van watergangen, in het stedelijk gebied van de gemeenten Urk en De Friese Meren, voor Waterschap Zuiderzeeland, voor twee jaren met de mogelijkheid tot twee keer één jaar verlenging.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
* werkzaamheden voorvloeiend uit de flora- en faunawet, controle en rapportage;
* opschonen terrein;
* verwijderen zwerfvuil en drijfvuil;

GROENVOORZIENINGEN
* maaien onderhoudspaden;
* maaien van natprofiel;
* maaien oevervegetatie;    
* maaien en schonen van stuwen, overlaten, duikers, peilschalen;
* verwerken en afvoeren maaisel vrijgekomen bij maaien.

ALGEMENE WERKZAAMHEDEN
* ter beschikking stellen werknemers en materieel

Leeswijzer
Deze aanbesteding zal verlopen via het Digitale Aanbestedingsplatform Negometrix. Voor het gebruik van Negometrix is de 'Instructie Digitaal Aanbieden' opgesteld. U kijkt nu naar 'Stap 1: Informatie'. Hier treft u alle informatie omtrent deze aanbesteding. Door op de blauwe 'Start' knop te klikken kunt u beginnen met de prijs- en vragenlijst(en) te beantwoorden. Achter deze knop treft u voor onderhavige aanbesteding de relevante stukken.
Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
3 Apr 2018 4:00 — 17 May 2018 3:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.1817.0, Page times (ms) Server init:0 load:62 prerender:62 Total:62 Browser , (54.144.24.41 - 206)