Hide main menu
(UTC-05:00) Eastern Time (US & Canada)

88089 Europese Aanbesteding volgens de niet openbare procedure Dataopslag (concurrentiegerichte dialoog)

Buyer

Waterschap Rivierenland http://www.wsrl.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Hans van Hattem

0344 - 649090

h.van.hattem@wsrl.nl

Information

Description:
Voor het aanbesteden van de dataopslag heeft de Aanbestedende dienst gekozen voor een Europese aanbesteding middels een Concurrentiegerichte dialoog om met maximale transparantie de meest geschikte leverancier te kunnen selecteren. Gegadigde worden middels Selectiecriteria geselecteerd deel te nemen aan de dialoogfase en inschrijffase van deze procedure.

De opdracht is het leveren van een Storage oplossing voor dataopslag functionaliteit en capaciteit voor kantoorautomatisering- en archiveringstoepassingen als vervanging van de huidige 3PAR V400 (fileserver data) en QNAP (archiveringsdata) storage systemen. De door de gebruiker ervaren prestaties (snelheid en vertraging) dienen hetzelfde of beter te zijn dan in de huidige situatie.
Type:
Sealed with Preselection
Selection phase:
12 Apr 2018 5:35 — 14 Jun 2018 6:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.1906.0, Page times (ms) Server init:0 load:62 prerender:78 Total:78 Browser , (18.234.51.17 - 206)