Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

88485 A2.217 Dynamisch Aankoopsysteem (DAS) Inhuur Servicepunt71

Buyer

Servicepunt71 http://www.servicepunt71.nl
Lead buyer

Information

Description:
LET OP! Servicepunt71 heeft een nieuw DAS gepubliceerd
Deze is geplaatst op Negometrix4, het nieuwe platform van Negometrix.
 
Vanaf 1 maart 2021 zullen alle inhuuruitvragen vanuit het nieuwe DAS uitgevraagd worden.
 
Via het platform
Negometrix4 kunt u zich rechtstreeks aanmelden. Dat doet u via de volgende link: https://hub.negometrix.com/today/3460
U klikt daar vervolgens op 'deelnemen'.

Mocht u nog geen account hebben op Negometrix4 dan klikt u hier eerst op 'nieuw? Maak  hier  kosteloos  uw account  aan'.
Let op: U kunt op Negometrix4 niet inloggen met uw Negometrix3 account.


Servicepunt71 en de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude en Holland Rijnland hebben regelmatig behoefte aan tijdelijke externe inhuur op diverse vakgebieden en maakt hiervoor, naast de door haar afgesloten specifieke (raam)overeenkomsten voor de inhuur van tijdelijk personeel, gebruik van een Dynamisch Aankoop Systeem (DAS). Dit is vormgegeven als het 'DAS Inhuur Servicepunt71' op het Negometrix Platform.

Zodra één van de deelnemende organisaties behoefte heeft aan tijdelijke externe inhuur, waarvoor niet al een andere overeenkomst is afgesloten, zal de uitvraag via het DAS Inhuur Servicepunt71 worden gepubliceerd.

Om in aanmerking te komen voor inhuuropdrachten dienen leveranciers zich eerst zich eenmalig kosteloos te registreren op het Negometrix Platform. Nadat de registratie is afgerond heeft de leverancier toegang tot het Negometrix Platform.

De leverancier kan nu een verzoek tot toelating indienen tot het 'DAS Inhuur Servicepunt71'. Nadat een leverancier is toegelaten tot het DAS kan deze meedingen naar inhuuropdrachten.

Een leverancier kan alleen toegelaten worden tot het DAS wanneer hij het Uniform Europees Aanbestedingsdocument heeft ingevuld en wanneer hij zich akkoord heeft verklaard met de verdere eisen en voorwaarden die gesteld zijn.
Daarnaast kan een leverancier aangeven in welke categorie hij mee wil dingen naar opdrachten. Een leverancier kan één of meerdere categorieën kiezen:
 • Beleidsmedewerkers
 • Communicatie:
  • Communicatieadviseur
  • Communicatiemedewerker
 • ​Directie en management:
  • ​Manager
 • ​Financiële functies:
  • ​Adviseur AO/IC
  • Concerncontroller
  • Financieel adviseur
  • Fiscalist
 • ​Functies fysieke projecten:
  • Contractmanager fysieke projecten
  • Omgevingsmanager fysieke projecten
  • Projectmanager en projectleider fysieke projecten
  • Technisch manager fysieke projecten
  • Toezichthouder/ opzichter civiel
  • Projectarchitect
 • ​HRM:
  • HRM Adviseur
  • HRM Businesspartner
 • ​Inkoop en contractmanagement:
  • ​Contractmanager
  • Inkoopadviseur
 • ​Juridische functies:
  • ​Fiscalist
  • Juridisch adviseur
  • Secretaris voor bezwaarschriftencommissie
 • ​Ontwerper verkeer en mobiliteit
 • Projecten:
  • ​Planning en risicomanagement
  • Programmamanager
  • Projectleider niet-fysiek
  • Projectmedewerker
  • Projectsecretaris
  • Integratiespecialist
  • Procesregisseur
 • ​Sociaal domein:
  • ​Schuldhulpverlener
  • WMO consulent backoffice
  • WMO consulent Sociale Wijkteams
  • Bijstandsconsulent
  • Consulent participatiewet
  • Klantmanager
 • ​Vergunningverlener Wabo / plantoetser
 • Stedelijke ontwikkeling:
  • Bouwinspecteur
  • Planeconoom/gebiedseconoom
  • Beheerder riolering
  • Beheerder openbare verlichting
  • Stedenbouwkundige
 • Informatievoorzieningen
  • Informatiemanager, strategisch informatie manager
  • Enterprise architect
  • Informatieanalist
  • Functioneel beheerder
Specificaties van deze categorieën kunt u vinden in het overzicht met Kwalificaties onder de i-knop.

Iedere nieuwe inhuuropdracht wordt aangekondigd in de betreffende categorie. Alle tot het DAS toegelaten leveranciers worden dan in de gelegenheid gesteld om een inschrijving in te dienen.

Inschrijvingen zullen over het algemeen worden beoordeeld op criteria als: motivatiebrief, Curriculum Vitae, interview en prijs. De exacte gunningscriteria zullen bekend worden gemaakt bij uitvraag die via het DAS wordt gepubliceerd.
Aan de toelating tot het DAS kan geen recht op opdrachten worden ontleend.
Type:
Qualification System
Published on:
5 Apr 2018 17:36

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2116.0, Page times (ms) Server init:4 load:69 prerender:80 Total:90 Browser , (54.80.249.22 - 6)