Hide main menu

88700 Доставка на огнеупорна зидария за газозаборни шахти / Supply of refractory for flue gas recirculation ducts

Buyer

"Ей И Ес - 3С Марица Изток I" ЕООД http://www.aes.bg
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Екатерина Петрова

+359 2 904 5908

ekaterina.petrova@aes.com

Information

Description:
Предметът на обществената поръчка включва доставка на огнеупорна зидария за газозаборни шахти, като конкретните характеристики са посочени в техническата спецификация, приложена към документацията за участие в обществената поръчка. Поръчката е с продължителност 36 (тридесет и шест) месеца, като доставките ще се извършват въз основа на предварителна заявка на Възложителя.
Documents:

Документация.pdf 5186 Kb

Download

Preview

Покана.pdf 141 Kb

Download

Preview

Решение.pdf 297 Kb

Download

Preview

Type:
Direct negotiation
Published on:
4 Apr 2018 10:29
Offer phase:
4 Apr 2018 11:00 — 16 Apr 2018 16:59

Message board

Navigation

Forgotten password

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix? Visit our help center! Help
Negometrix Platform v4.5.1811.0, Page times (ms) Server init:15 load:77 prerender:93 Total:93 Browser , (54.224.166.141 - 205)