Hide main menu
(UTC-05:00) Eastern Time (US & Canada)

89674 Systeem voor SOA testen CT, GO, TV en MG

Buyer

Gemeente Amsterdam Cluster Sociaal
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Terence Douma

+31621301010

t.douma@amsterdam.nl

Information

Description:
De doelstelling van de aanbesteding
In het kader van deze Aanbesteding is de Gemeente voornemens 1 leverancier te contracteren voor het ter beschikking stellen van de middelen om moleculaire SOA testen CT/GO/TV/MG te kunnen doen en de resultaten van die testen elektronisch te communiceren. In opdracht van het Streeklaboratorium van de afdeling Infectieziekten van de GGD Amsterdam wordt vervanging gezocht voor het apparaat dat deze moleculaire SOA testen momenteel levert. Het Streeklaboratorium zoekt een oplossing voor het leveren van geautomatiseerde en gevalideerde systemen bestaande uit alle benodigde apparatuur en bijbehorende hardware en software (inclusief koppelingen) en verbruiksmaterialen (testkits, reagentia, disposables, controlematerialen en (eventuele) kalibratiematerialen).


De Opdracht bestaat uit het leveren van deze totaaloplossing. In de vragenlijsten van deze Tender vindt u de gedetailleerde omschrijving van de Opdracht en de daaraan gestelde Eisen.

Deze aanbesteding wordt georganiseerd door de RVE Subsidies en Inkoop Sociaal, Lead Buyer in opdracht van GGD Amsterdam. Laatstgenoemde zal de feitelijk afnemer zijn onder de Overeenkomst met Opdrachtnemer.

De Contactpersoon voor alle vragen, klachten en opmerkingen in het kader van deze aanbesteding is:
 
Naam: t.douma
Emailadres: via berichtenmodule van Negometrix

Het is niet toegestaan om vanaf de datum van publicatie van deze Aanbesteding contact op te nemen met andere medewerkers van de Gemeente ten aanzien van deze Aanbesteding. Bij overtreding van deze regel, kan de Gemeente besluiten de Ondernemer dan wel de Inschrijver van verdere deelname aan deze Aanbesteding uit te sluiten. Het is wel toegestaan contact op te nemen met medewerkers van de gemeente Amsterdam ten behoeve van het opvragen van referenties, waar de Gemeente opdrachtgever van is.

Algemeen
De GGD Amsterdam is de grootste Geneeskundige en Gezondheidsdienst van Nederland, heeft ca. 1600 mensen in dienst en werkt ten behoeve van de volksgezondheid in het werkgebied Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Gezamenlijk betreft dit zo'n 900.000 inwoners. De GGD Amsterdam bewaakt en bevordert de gezondheid van deze inwoners.
Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
22 Jun 2018 12:20 — 12 Aug 2018 16:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.1901.0, Page times (ms) Server init:0 load:46 prerender:46 Total:46 Browser , (34.228.55.57 - 205)