Hide main menu

89724 Design, Build & Maintain nieuw zwembad Den Ekkerman te Veldhoven

Buyer

Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant http://www.bizob.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Rob Wouters linkedin

+31 619264987

r.wouters@bizob.nl

Information

Description:
De overeenkomst bestaat uit het ontwerpen, realiseren en onderhouden van het nieuw te bouwen zwembad in Veldhoven. Vanwege de gecompliceerdheid van het project wordt bewust gekozen voor een geïntegreerd contract, in dit geval een Design, Build en Maintain - overeenkomst (DBM) op basis van de UAV-GC 2005. Op de te gunnen opdracht zullen de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contractvormen 2005 (UAV-GC 2005) van toepassing zijn. De DB-overeenkomst kan - voor het project relevante - afwijkingen van en aanvulling op de UAV-GC 2005 bevatten. De DB-overeenkomst wordt als bijlage bij de gunningsleidraad verstrekt.

De looptijd van het (uitvoerings)contract betreft de periode totdat de opdrachtnemer alle werkzaamheden voor de realisatie uitgevoerd en opgeleverd heeft. De beoogde streefdatum van start bouw is voorzien begin 2019 (mede afhankelijk van het verkrijgen van een onherroepelijk bestemmingsplan).
 
Daarnaast zal er voor de M-overeenkomst een onderhoudsovereenkomst voor de duur van tien (10) jaar worden afgesloten.
 
Type:
Sealed with Preselection
Selection phase:
20 Apr 2018 6:00 — 28 May 2018 4:00

Navigation

Forgotten password

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix? Visit our help center! Help
Negometrix Platform v4.5.1811.0, Page times (ms) Server init:0 load:93 prerender:109 Total:109 Browser , (54.224.166.141 - 205)