Hide main menu
(UTC-05:00) Eastern Time (US & Canada)

90569 E-HRM systeem met bijbehorende salarisdienstverlening

Buyer

Gemeente Schiedam https://www.schiedam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Sabrina Vermeulen

0000

Sabrina.vermeulen@vlaardingen.nl

Information

Description:
Opdracht
Per 1 januari 2019 loopt de overeenkomst met de huidige leverancier voor de salarisdienstverlening en de levering van een HR systeem af. Deze aanbesteding moet leiden tot een nieuwe overeenkomst met één leverancier voor salarisdienstverlening en de gebruikersrechten voor een E-HRM systeem (verder te noemen E-HRM systeem).

De aanbestedende dienst wenst dit doel te realiseren door middel van een Europese aanbesteding volgens een openbare procedure. Deze aanbesteding zal moeten leiden tot uniforme dienstverlening, prijsstelling, expiratiedatum en voorwaarden voor de aanbestedende dienst. 

De beoogde ingangsdatum voor de overeenkomst is 1 januari 2019. De overeenkomst heeft een initiële looptijd van 4 jaar met de mogelijkheid tot verlengen van 6 maal 1 jaar. Hierdoor komt de maximale looptijd van de overeenkomst uit op tien jaar. De overeenkomst zal, na eventuele verlengingen, van rechtswege eindigen op 1 januari 2029.

Aanbestedingwet 2012
Op deze aanbestedingsprocedure is de Aanbestedingswet 2012 van toepassing.

Negometrix
Deze aanbesteding zal volledig digitaal via Negometrix geschieden. Voor instructies over het digitaal aanbieden in Negometrix wordt verwezen naar de volgende instructies:
Instructie Registreren op Negometrix
Instructie Digitaal Aanbieden
Type:
Sealed without Preselection
Published on:
1 May 2018 4:48
Offer phase:
1 May 2018 4:00 — 14 Jun 2018 5:59

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.1906.0, Page times (ms) Server init:15 load:93 prerender:109 Total:109 Browser , (18.234.51.17 - 206)