Hide main menu
(UTC-05:00) Eastern Time (US & Canada)

91368 Opdrachtgever Baggeren en Hoogwater beschermingsprogramma

Buyer

Waterschap Hollandse Delta http://www.wshd.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Nicole Jongeleen

+31 889743133

N.Jongeleen@wshd.nl

Information

Description:
De opdrachtgever is eindverantwoordelijk voor het succes van het project, ondersteund door de seniorgebruiker en de seniorleverancier in de stuurgroep. De opdrachtgever moet zeker stellen dat het projectresultaat wordt opgeleverd binnen de gestelde toleranties en dat het projectresultaat de voorziene baten zal realiseren. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de Business Case. Je werkt in nauwe samenspraak met de assetmanager.
 
  • Bewaken en beheersen van de voortgang van het project op strategisch niveau en het bewaken en zeker stellen van de levensvatbaarheid van het project.
  • (Functionele) aansturing geven als opdrachtgever van projectmanagers.
  • Toezien op de PRINCE2 processen zoals kwaliteit-, capaciteit- en risicomanagement.
  • Informeren van het bedrijf- en programmamangement (o.a. assetmanager/system engineer).
  • Rapporteren aan directie en bestuur over de voortgang van het project.
  • Besluitvorming over issues, afwijkingen en risico's binnen toleranties.
  • In overleg treden met directie en bestuur indien de toleranties worden overschreden in nauwe samenspraak met de assetmanager/system engineer.
  • Optreden als aanspreekpunt voor (ook bij escalatie) en informeren van projectgebonden stakeholders op hoofdlijnen over diverse aspecten van de projectvoorbereiding en -uitvoering.
  • Stemt af en werkt intensief samen met asset manager/system engineer met verrichten en begeleiden van werkzaamheden t.b.v. Asset Lifecycle Managementstudies.
  • Inhoudelijke kennis en ervaring op het gebied van waterkeringen, het Hoogwater beschermingsplan en baggeren verdienen enige voorkeur.
  
Overige gegevens
Het aantal te werken uren is 28-36 uur per week maximaal over de inhuurperiode 846 uren. De einddatum van de termijn van inhuur is 28 november 2018 met de mogelijkheid tot verlenging tot maximaal twee keer (voor bepaalde tijd) en een maximale inhuurtermijn van 24 maanden inclusief de initiële inhuurperiode. Alle uitvragen van waterschap Hollandse Delta via het DAS betreffen nieuwe inhuur. Verlengingen van al aanwezige inhuur worden niet via het DAS uitgevraagd.
 
Soort project: Baggeren en HWBP
Fase project: nvt
De standplaats is Ridderkerk
Middelen zoals telefoon, PDA, laptop of tablet worden niet door het waterschap verstrekt. Voor deze offerte uitvraag mag per deelnemer maximaal één kandidaat aangeboden worden.
 
Er worden maximaal vijf kandidaten voor een matchingsgesprek uitgenodigd. Het matchingsgesprek vormt de finale keuze voor de kandidaat. Indien u uiterlijk vr 18 mei 2018 1700 uur geen uitnodiging heeft gehad voor de matchingsgesprekken op do 24 mei 2018, kunt u er van uitgaan dat u niet tot de eindselectie bent toegelaten.
 
Met de openstelling van deze offerteaanvraag is het voor deze tender niet meer mogelijk aan te melden indien er niet eerder een goedgekeurde inschrijving was binnen de DAS 14982 Dynamisch aankoopsysteem voor technische adviesdiensten, inkoopadviesdiensten, financiële professionals, juridisch advies en projectmanagement en -ondersteuning.


 
Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
2 May 2018 3:29 — 17 May 2018 4:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.1817.0, Page times (ms) Server init:0 load:46 prerender:46 Total:62 Browser , (54.144.24.41 - 206)