Hide main menu
(UTC-05:00) Eastern Time (US & Canada)

91390 Vergunningverlener

Buyer

Waterschap Hollandse Delta http://www.wshd.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Nicole Jongeleen

+31 889743133

N.Jongeleen@wshd.nl

Information

Description:

Werkzaamheden voor gevraagde inhuur:
 
De vergunningverlener behandelt met name vergunningen en  meldingen in het kader van Waterwet. Hierbij behoort in voorkomende gevallen ook het contact met de aanvrager en de interne afstemming met andere afdelingen. 
De medewerker werkt zelfstandig, maar kan inhoudelijk afstemmen met een van de (senior) vergunningverleners. De vergunningen en meldingen betreffen met name grondwateronttrekkingen, civieltechnische werken, werken aan waterkeringen, aanleg van kabels en leidingen en aanleg en wijziging van watergangen, wegen en vaarwegen. 
 
Overige gegevens
Het aantal te werken uren is 36 uur per week. De einddatum van de termijn van inhuur is 30 november  2018 met de mogelijkheid tot verlenging tot maximaal twee keer (voor bepaalde tijd) en een maximale inhuurtermijn van 24 maanden inclusief de initiële inhuurperiode. Alle uitvragen van waterschap Hollandse Delta via het DAS betreffen nieuwe inhuur. Verlengingen van al aanwezige inhuur worden niet via het DAS uitgevraagd.
 
soort project: nvt
Fase project: nvt
De standplaats is Ridderkerk
Middelen zoals telefoon, PDA, laptop of tablet worden niet door het waterschap verstrekt.
 
Voor deze offerte uitvraag mag per deelnemer maximaal één kandidaat aangeboden worden.
 
Er worden maximaal vijf kandidaten voor een matchingsgesprek uitgenodigd. Het matchingsgesprek vormt de finale keuze voor de kandidaat. Indien u uiterlijk ma 21 mei 2018,  17.00 uur geen uitnodiging heeft gehad voor de matchingsgesprekken op wo 23 mei 2018, kunt u er van uitgaan dat u niet tot de eindselectie bent toegelaten.
 
Met de openstelling van deze offerteaanvraag is het voor deze tender niet meer mogelijk aan te melden indien er niet eerder een goedgekeurde inschrijving was binnen de DAS 14982 Dynamisch aankoopsysteem voor technische adviesdiensten, inkoopadviesdiensten, financiële professionals, juridisch advies en projectmanagement en -ondersteuning.

 
Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
2 May 2018 5:18 — 17 May 2018 4:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.1817.0, Page times (ms) Server init:0 load:62 prerender:62 Total:62 Browser , (54.144.24.41 - 205)