Hide main menu
(UTC-05:00) Eastern Time (US & Canada)

93028 Opleidingen BHV/EHBO, middelen en AED's

Buyer

Gemeente Breda http://www.breda.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

René Brouwers

+31 765293895

mcm.brouwers@breda.nl

Information

Description:
Deze aanbesteding betreft een Europese openbare procedure voor 3 percelen, t.w.:
perceel 1 "opleidingen BHV - EHBO";
​perceel 2 "middelen BHV - EHBO";
perceel 3 "AED's inclusief toebehoren en service".

Het is inschrijvers toegestaan om op één van de percelen of op meerdere percelen in te schrijven.

Het doel van deze openbare Europese aanbesteding is om te komen tot raamovereenkomsten met één opdrachtnemer per perceel met een looptijd van 3 jaar met als ingangsdatum 1 januari 2019.
De opdrachtgever heeft bij wederzijds goedvinden van partijen het recht deze 3 maal met 1 jaar te verlengen. De besluitvorming ten aanzien van deze verlenging(en) geschiedt op basis van evaluatie van de geleverde prestaties.

De aanbestedende dienst gunt per perceel de opdracht aan de Inschrijver op basis van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI), gunningscriterium Beste prijs-kwaliteitverhouding.

Aanbestedende dienst
​Gemeente Breda, Servicecentrum, Facilitair.

De contactpersoon vanuit opdrachtgever voor deze aanbestedingsprocedure is de heer R. Brouwers, Inkoopadviseur, mcm.brouwers@breda.nl. Het is de inschrijver niet toegestaan om over zaken die relevant voor of van invloed op aanbesteding (kunnen) zijn, contact op te nemen met andere personen bij de opdrachtgever dan de aangewezen contactpersoon. Indien de inschrijver zich hier niet aan houdt, kan de opdrachtgever besluiten de inschrijver uit te sluiten van verdere deelname aan deze procedure. 

Deze aanbesteding zal uitsluitend en geheel digitaal online plaatsvinden gebruik makende van het Negometrix platform (www.negometrix.com). Een uitgebreide instructie met betrekking tot digitaal aanbesteden treft u aan in de Vragenlijsten.
Documents:

2018-06-08, Locatie- en factuurgegevens.xlsx 12 Kb

Download

Preview

2018-06-12 Motivatie looptijd.pdf 100 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
14 Jun 2018 11:42 — 13 Aug 2018 7:00

Lots

Lot 1 - Opleidingen BHV - EHBO  
Lot 2 - Middelen BHV - EHBO  
Lot 3 - AED's inclusief toebehoren en service  

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.1901.0, Page times (ms) Server init:109 load:1593 prerender:1781 Total:1781 Browser , (34.228.55.57 - 206)