Hide main menu
(UTC-05:00) Eastern Time (US & Canada)

94051 Raamovereenkomst Onderhoud Watergangen Putten

Buyer

Inkoopsamenwerking Noord-Veluwe http://www.isnv.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Johan Meiling

(0341) 359697

jmeiling@putten.nl

Information

Description:
Opdrachtgever van de Opdracht is de gemeente Putten, deelnemer aan de Inkoop Samenwerking Noord Veluwe (ISNV).

Doel van de aanbesteding
De Opdrachtgever wenst een Raamovereenkomst (180605 Raamoverenkomst onderhoud watergangen gem. Putten) af te sluiten met meerdere Opdrachtnemers voor het uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van onderhoud watergangen.

 Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a.         Opruimenwerkzaamheden A-watergangen;
b.         Schonen en opruimen B-watergangen;
c.         Schonen en opruimen C-watergangen;
d.         Schonen en opruimen D-watergangen;
e.         Schonen en opruimen waterpartijen.


De aanbestedende dienst handelt tijdens de aanbestedingsprocedure onder het voorbehoud van goedkeuring door of namens het College van Burgemeester en Wethouders. Het College moet formeel instemmen met het gunningsadvies. Nadat deze instemming is verkregen, kan de Opdracht definitief worden gegund.

Wel of niet inschrijven. 
Dit Offerteverzoek bevat informatie die aangevraagde partijen nodig hebben om een beeld te kunnen vormen van de inhoud van de Opdracht om zodoende te kunnen beslissen al dan niet een Inschrijving in te dienen.  Mocht u niet willen inschrijven, dan verzoeken wij u dit aan ons te melden, onder opgave van de reden. Wij houden hier bij toekomstige aanbesteding(en) rekening mee.
 
Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
13 Jun 2018 11:00 — 20 Jul 2018 5:26

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.1901.0, Page times (ms) Server init:0 load:62 prerender:62 Total:62 Browser , (34.228.55.57 - 206)