Hide main menu
(UTC-05:00) Eastern Time (US & Canada)

94328 Raamovereenkomst samenstellen en verpakken Operationele Rantsoenen

Buyer

Ministerie van Defensie http://www.defensie.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Felix Lemmens

+31 6 13912523

FPC.Lemmens@mindef.nl

Information

Description:
De aanbestedende dienst nodigt u hierbij uit tot het indienen van een inschrijving voor de Europese aanbesteding 'Dienstverlening inzake samenstellen en verpakken van operationele rantsoenen', zoals beschreven in de Aanbestedingsstukken. Uw inschrijving zal worden beoordeeld op basis van de voorwaarden zoals gesteld in deze uitnodiging tot inschrijving, waarbij gebruik wordt gemaakt van de openbare procedure conform de Aanbestedingswet.
 
Onderwerp van de aanbesteding is een raamovereenkomst voor dienstverlening inzake het samenstellen en verpakken van de diverse producten waaruit de Defensie Operationele Rantsoenen bestaan in de voorgeschreven hoeveelheden en wijze tot de diverse gewenste modules, het opslaan van deze kant en klare Operationele Rantsoenen, en het met vaste intervallen afleveren van deze kant en klare Operationele Rantsoenen in de Defensie depots in Bathmen en Lettele.

De dienstverlening inzake het verpakken wordt conform art. 2.82 Aanbestedingswet voorbehouden aan sociale werkvoorziening bedrijven. Deelname aan deze aanbesteding staat derhalve uitsluitend open voor bedrijven die als 'uitvoerder van de Wet sociale werkvoorziening' actief zijn. Inschrijvingen van marktpartijen die niet als zodanig zijn aan te merken, worden van deelname aan de aanbesteding uitgesloten.

Ondernemers die graag nadere informatie willen over het gebruik van Negometrix, kunnen diverse instructies raadplegen op:

https://support.negometrix.com/nl/support/home
Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
14 Aug 2018 11:00 — 12 Oct 2018 8:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.1906.0, Page times (ms) Server init:15 load:78 prerender:78 Total:78 Browser , (3.84.130.252 - 205)