Hide main menu
(UTC-05:00) Eastern Time (US & Canada)

94678 Bestek 2228, N301 Groot onderhoud en reconstructie Nijkerk

Buyer

Provincie Gelderland http://www.gelderland.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Hansepeter de Jong

0622667531

h.de.jong1@gelderland.nl

Information

Description:
Het doel van deze Nationale openbare aanbesteding is te komen tot een Overeenkomst voor bestek 2228, voor groot onderhoud en reconstructie van de N301 te Nijkerk in de Provincie Gelderland. Deze Opdracht wordt gegund aan de Inschrijver die de economisch meest voordelige inschrijving heeft uitgebracht.

Het uit te voeren werk is gelegen aan de N301 in de gemeente Nijkerk.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
-  Opruimwerkzaamheden;
-  Grondwerk    (ca. 12.500 m3);
-  Opbreken en aanbrengen funderingen   (ca. 14.000 m2);
-  Aanbrengen kolken en kolkleidingen    (ca. 150 st);
- Verlengen duiker
- Opbreken en aanbrengen verhardingen asfalt  (ca. 19.000 ton);
- Opbreken en aanbrengen verhardingen elementen (ca. 6.500 m2);
- Opbreken en aanbrengen banden    (ca. 5.500 m1);
- Aanbrengen wegbebakening;
- Aanbrengen en vervangen openbare verlichting  (OVL) (ca. 20 st);
- Verkeersmaatregelen.
 
Type:
Sealed without Preselection
Published on:
14 Jun 2018 4:40
Offer phase:
14 Jun 2018 4:45 — 12 Jul 2018 6:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.1901.0, Page times (ms) Server init:31 load:78 prerender:78 Total:93 Browser , (34.228.55.57 - 205)