Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

95405 EA Biezonderwijs ICT Hardware

Buyer

Contractables http://www.contractables.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Benjamin Brender a Brandis

085-021 20 81

benjamin@contractables.nl

Information

Description:
Stichting Biezonderwijs is een overkoepelende organisatie van zeven scholen voor SBO, SO, VSO en Praktijkonderwijs en een expertisecentrum. De stichting is op 1 augustus 2013 ontstaan uit een fusie van Stichting Scholengemeenschap De Keyzer voor SO en VSO en Stichting Speciaal Onderwijs Tilburg. Op de zeven scholen biedt Biezonderwijs specialistisch onderwijs aan bijna 1.800 leerlingen. 

Dit aanbestedingsdocument bevat de informatie om een inschrijving te doen voor de Europese openbare aanbesteding front-end hardware van stichting Biezonderwijs. In dit document worden de aanbestedende dienst, de opdracht, de procedure, de eisen ten aanzien van inschrijvers, de eisen en vragen ten aanzien van de opdracht en de wijze van beoordeling van inschrijvingen beschreven.

De geschatte omvang van de opdracht is ongeveer 250.000 euro besteding in 4 jaar. Aanbestedende dienst wenst een raamovereenkomst met 1 leveranciers af te sluiten. 
Type:
Sealed without Preselection
Published on:
21 Dec 2018 22:23
Offer phase:
21 Dec 2018 22:22 — 13 Feb 2019 17:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.1912.0, Page times (ms) Server init:4 load:64 prerender:74 Total:74 Browser , (34.204.173.45 - 6)