Hide main menu
(UTC-05:00) Eastern Time (US & Canada)

99231 1-D-08187-18: Inspectie bomen gemeente Rotterdam

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Richard Brabers linkedin

06-18293590

rcj.brabers@rotterdam.nl

Information

Description:
Als beheerder van bomen (in de openbare ruimte) heeft Gemeente Rotterdam Cluster Stadsbeheer (SB) te maken met verschillende verantwoordelijkheden en uiteenlopende belangen. Een belangrijke verantwoordelijkheid is de zorgplicht: vanuit de wet wordt van de gemeente verwacht dat bomen voldoen aan de veiligheidseisen. Bomen worden tevens geïnspecteerd om bijvoorbeeld de onderhoudsbehoefte, conditie, levensverwachting, handhaafbaarheid in projecten en verplantbaarheid te bepalen. In het algemeen kennen vitale, stabiele en fraaie bomen een maximale bijdrage aan de kernwaarden van de stad.

Cluster Stadsbeheer (SB) van de gemeente Rotterdam onderhoudt In de gemeente Rotterdam alle bomen langs de openbare wegen en gemeentelijke terreinen.

Deze bomen moeten in het kader van onderhoud en risico inventarisatie minimaal 1 tot 3 keer per drie jaar volledig geïnventariseerd te worden.

Met de boominspecties wil Opdrachtgever grip houden op het (onderhouds)budget, boomgegevens beschikbaar stellen aan collega's en derden en ontwikkelingen als asset management, BGT en IM-BOR het hoofd bieden.

Deze aanbesteding heeft samengevat betrekking op de inspectie van bomen in openbaar gebied gemeente Rotterdam, op terreinen van derden gemeente Rotterdam en op terreinen van derden buiten de gemeente Rotterdam.
Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
8 Aug 2018 4:00 — 12 Oct 2018 6:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.1906.0, Page times (ms) Server init:0 load:62 prerender:78 Total:78 Browser , (3.84.130.252 - 206)