Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

120899 PPD19_016_Доставка на телеуправляеми триполюсни товарови прекъсвачи, секционен тип, за монтиране на открито - ТТТПСЕ 24 kV/12,5 kA

Buyer

ЧЕЗ Разпределение България АД http://www.cez-rp.bg
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Анета Димитрова

028958910

aneta.dimitrova@cez.bg

Information

Description:
Обектът на обществената поръчка е "доставка на стоки, осъществявана чрез покупка" съгласно смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП и има за предмет сключване на договор с изпълнител за доставка и покупка на телеуправляеми триполюсни товарови прекъсвачи, секционен тип, за монтиране на открито - ТТТПСЕ 24 kV/12,5 kA, съгласно условията и изискванията от обявлението и документацията за участие.
 
Ориентировъчният брой на телеуправляеми триполюсни товарови прекъсвачи, секционен тип, за монтиране на открито - ТТТПСЕ 24 kV/12,5 kA, които Възложителят очаква да закупи, е 125 бр.
Предметът на обществената поръчка, включва и изпълнението на следните дейности:
a)         предоставяне на неограничено по време право на ползване на софтуер за дистанционна параметризация на неограничен брой телеуправляеми триполюсни товарови прекъсвачи, секционен тип, за монтиране на открито за минимум 20 броя потребители;
b)         предоставяне на неограничено по време право на ползване на софтуер за визуализация на фазни токове и сигнали минимум за 20 потребители;
c)         обучение за работа със софтуера за параметризация и визуализация за минимум 20 потребители;
d)         обучение на минимум 20 служители за монтаж на триполюсен товаров прекъсвач, секционен тип, за монтиране на открито;
e)         оказване на помощ при писмено искане от Възложителя за срока на гаранционния период;
f)          лиценз за работа с комуникационен протокол IEC-60870-5-104 или еквивалент;
g)         дистанционно надграждане (upgrade) и обновавяне (update) на софтуера (firmware) за срока на експлоатация.
 
Type:
Sealed without Preselection
Published on:
18 Apr 2019 11:07
Offer phase:
18 Apr 2019 12:00 — 6 Jun 2019 15:30
Information about contract:

Additional Information

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2006.0, Page times (ms) Server init:9 load:104 prerender:104 Total:109 Browser , (34.204.168.209 - 7)