Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

63780 Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: "Преустройство за котелно на пелети и изграждане на отоплителна инсталация обект "Средно училище "Христо Смирненски" с.Света Петка""

Buyer

Община Велинград http://www.velingrad.bg
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Мария Николова

00359 53 140

obshtina@velingrad.bg

Information

Description:
Предмет на настоящата обществена поръчка е избирането на независим изпълнител, притежаващ професионална квалификация и практически опит в упражняването на строителен надзор по смисъла на ЗУТ, за гарантиране законосъобразното изпълнение на строителните работи и разрешаване ползването на обекта.
Изпълнителят извършва надзор по време на строителството върху всички видове СМР, които се изпълняват от строителя на съответния обект, в съответствие със законовите правомощия и задължения на изпълнителя като лице, упражняващо строителен надзор на строеж
Documents:

5_PPA_services.doc 165 Kb

Download

Preview

obqvlenie nadzor.pdf 4778 Kb

Download

Preview

reshenie nadzor.pdf 2079 Kb

Download

Preview

SOY Sveta Petka proekti.rar 61082 Kb

Download

Ukazania.pdf 314 Kb

Download

Preview

Образец 1.doc 43 Kb

Download

Preview

Образец 2.doc 223 Kb

Download

Preview

Образец 3.doc 41 Kb

Download

Preview

Образец 4.docx 21 Kb

Download

Preview

Образец 5.doc 67 Kb

Download

Preview

Образец 6.doc 59 Kb

Download

Preview

Образец 7.doc 67 Kb

Download

Preview

Образец 8.docx 18 Kb

Download

Preview

Образец 9.doc 72 Kb

Download

Preview

Образец 10.doc 54 Kb

Download

Preview

Образец 11.doc 40 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Published on:
29 May 2017 10:44
Offer phase:
30 May 2017 7:30 — 3 Jul 2017 16:00
Information about contract:

Additional Information

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2116.0, Page times (ms) Server init:4 load:114 prerender:114 Total:119 Browser , (54.80.249.22 - 6)