Verberg menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

69038 Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: "Реконструкция на водопроводни клонове в кв.Каменица, гр.Велинград - етап първи"

Inkoper

Община Велинград http://www.velingrad.bg
Lead Buyer
Contactpersoon:
Gebruikersfoto

Мария Николова

00359 53 140

obshtina@velingrad.bg

Informatie

Beschrijving:
Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: "Реконструкция на водопроводни клонове в кв.Каменица, гр.Велинград - етап първи ул."Георги Кирков" от о.т.1869 /кръстовището с ул."Владо Черноземски"/ до о.т.2058А /до преди кръстовището с ул."Христо Смирненски"/; ул."Владо Черноземски" от о.т.1869 до преди о.т.1865 /при площад "Възраждане"/; ул."Милеви скали" от площад "Възраждане" до о.т.2142 /кръстовището с пътя за с.Драгиново/; ул."Христо Смирненски" от о.т.2058А до о.т.2127 и от о.т.2127 до о.т.2142 /кръстовището с ул."Милеви скали"/".
Настоящата обществена поръчка е с предмет УСЛУГА и съгласно чл.20, ал.1, т.1, б."б" във вр. с чл.73, ал.1 и чл.74 и чл.99 и следващите от ЗОП, ще се възложи, чрез открита процедура за определяне на изпълнител за обществена поръчка.
Tender documenten:

5_PPA_services.doc 160 Kb

Download

Bekijk

Ukazania.pdf 386 Kb

Download

Bekijk

КС.xlsx 24 Kb

Download

Bekijk

Образец 1.doc 41 Kb

Download

Bekijk

Образец 2.doc 207 Kb

Download

Bekijk

Образец 3.doc 60 Kb

Download

Bekijk

Образец 4.doc 68 Kb

Download

Bekijk

Образец 5.docx 19 Kb

Download

Bekijk

Образец 6.doc 73 Kb

Download

Bekijk

Образец 7.doc 54 Kb

Download

Bekijk

обявление строителен надзор.pdf 4775 Kb

Download

Bekijk

решение строителен надзор.pdf 2144 Kb

Download

Bekijk

Type:
Vergrendelde offertefase
Datum:
4 aug 2017 10:38
Offertefase:
5 aug 2017 7:30 — 11 sep 2017 16:00
Informatie over contract:

Message board

Navigatie

Registreer Organisatie/ Register company

Wachtwoord vergeten

Hulp nodig? Bezoek onze supportpagina Help
Negometrix Platform v4.5.1802.0, Page times (ms) Server init:0 load:109 prerender:109 Total:124 Browser , (54.159.30.26 - 205)