Hide main menu

69038 Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: "Реконструкция на водопроводни клонове в кв.Каменица, гр.Велинград - етап първи"

Buyer

Община Велинград http://www.velingrad.bg
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Мария Николова

00359 53 140

obshtina@velingrad.bg

Information

Description:
Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: "Реконструкция на водопроводни клонове в кв.Каменица, гр.Велинград - етап първи ул."Георги Кирков" от о.т.1869 /кръстовището с ул."Владо Черноземски"/ до о.т.2058А /до преди кръстовището с ул."Христо Смирненски"/; ул."Владо Черноземски" от о.т.1869 до преди о.т.1865 /при площад "Възраждане"/; ул."Милеви скали" от площад "Възраждане" до о.т.2142 /кръстовището с пътя за с.Драгиново/; ул."Христо Смирненски" от о.т.2058А до о.т.2127 и от о.т.2127 до о.т.2142 /кръстовището с ул."Милеви скали"/".
Настоящата обществена поръчка е с предмет УСЛУГА и съгласно чл.20, ал.1, т.1, б."б" във вр. с чл.73, ал.1 и чл.74 и чл.99 и следващите от ЗОП, ще се възложи, чрез открита процедура за определяне на изпълнител за обществена поръчка.
Documents:

5_PPA_services.doc 160 Kb

Download

Preview

Ukazania.pdf 386 Kb

Download

Preview

КС.xlsx 24 Kb

Download

Preview

Образец 1.doc 41 Kb

Download

Preview

Образец 2.doc 207 Kb

Download

Preview

Образец 3.doc 60 Kb

Download

Preview

Образец 4.doc 68 Kb

Download

Preview

Образец 5.docx 19 Kb

Download

Preview

Образец 6.doc 73 Kb

Download

Preview

Образец 7.doc 54 Kb

Download

Preview

обявление строителен надзор.pdf 4775 Kb

Download

Preview

решение строителен надзор.pdf 2144 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Published on:
4 Aug 2017 4:38
Offer phase:
5 Aug 2017 1:30 — 11 Sep 2017 10:00
Information about contract:

Message board

Navigation

Forgotten password

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix? Visit our help center! Help
Negometrix Platform v4.5.1811.0, Page times (ms) Server init:15 load:109 prerender:124 Total:124 Browser , (54.224.166.141 - 205)