Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

102032 BI front-end ontwikkelaar, Cluster BCO

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Sabrina Foe a Man

0000000000

s.foeaman@rotterdam.nl

Information

Description:
Dit betreft een nadere uitvraag binnen het DAS Externe inhuur (referentienummer 1-346-16). Ondernemers die zich hebben aangemeld voor het DAS Externe inhuur en naar aanleiding daarvan zijn toegelaten, kunnen een inschrijving doen op deze nadere uitvraag. Op deze nadere uitvraag zijn alle voorwaarden gesteld in het DAS Externe inhuur van toepassing, tenzij daar expliciet van wordt afgeweken.

Hierbij nodigt de Gemeente Rotterdam u uit tot het doen van een inschrijving op de nadere uitvraag betreffende BI Front-end ontwikkelaar voor het cluster BCO van de gemeente Rotterdam. Onderstaand treft u nadere informatie over deze uitvraag, het functieprofiel behorend bij deze uitvraag is als bijlage toegevoegd en te downloaden middels onderstaande link. Voor zover het functieprofiel en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.

Geschiktheid ZZP'ers
Gelet op de aard van de opdracht in relatie tot naleving van de wet WWZ en DBA is inzet van een ZZP'er niet mogelijk. Inschrijvingen waarin een ZZP'er wordt aangeboden komen niet voor gunning in aanmerking.

Gegevens uitvraag
Standplaats: Rotterdam
Werklocatie: Marconistraat 1 - 11
Startdatum: z.s.m., naar verwachting begin oktober
Aantal medewerkers: 1
Aantal fte: 1
Aantal uur: 32 - 36 uur p/w
Duur opdracht: 6 maanden
Verlengingsopties: Ja, namelijk 4 x 6 maanden
FSK: 12
VOG vereist: ja 

Aantal inschrijvingen: Inschrijver kan 1 kandidaat aanbieden.

Let op:   Middels de knop 'naam wijzigen' kunt u de naam van de inschrijving wijzigen.
Wijzig deze naar: Naam organisatie + naam kandidaat, zodat duidelijk is welke kandidaat het betreft.
Attentie: u dient iedere inschrijving apart in te dienen. Indienen doet u door middel van de button 'Indienen'. Ter controle vraagt het systeem om uw wachtwoord.

Aanvullende informatie
Dit gaat om een positie binnen het Business Intelligence (BI) team van de gemeente Rotterdam.

Dit team levert deze diensten vanuit dedicated scrum teams die - met een sterke business oriëntatie en met korte lijnen - de verschillende clusters van de gemeente Rotterdam bedienen.
De focus ligt momenteel op het realiseren van informatieproducten op basis van een Oracle datawarehouse en Cognos rapportages. We ondersteunen meer en meer BI selfservice. De BI omgeving ontwikkelt zich naar een volgende fase van professionaliteit waarbij we steeds vaker andersoortige bronnen ontsluiten.
Het BI team ontwikkelt zich richting Business Intelligence Competence Center.
De gemeente Rotterdam biedt je een dynamische en interessante werkomgeving. De stad heeft de ambitie om op het gebied van datagedreven werken tot de top te horen. Weinig andere werkgevers hebben zo'n diversiteit in diensten en producten en bieden de daarbij horende datarijkdom. De mogelijkheden voor gewone slimme en superslimme toepassingen zijn groot.

Deze opdracht wordt uitgevoerd voor cluster Bestuurs- en Concernondersteuning (BCO). Dit in het nog op te zetten scrumteam BCO. Binnen het cluster BCO zal dit scrumteam voornamelijk de afdelingen ICT en Facilitair gaan bedienen.

Matchingsgesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een matchingsgesprek. Dit zijn maximaal 3 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek:  60 minuten

Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.
Documents:

Profiel Business Intelligence Front-end Ontwikkelaar.docx 336 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
13 Sep 2018 10:00 — 20 Sep 2018 8:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2304.0, Page times (ms) Server init:4 load:84 prerender:89 Total:89 Browser , (35.172.164.32 - 7)