Hide main menu

Published Solicitations

  • Help
  •  

Publication status No. Name   Buyer organisation Phase Participate until

Published on Aanbestedingskalender.nl and TED.europa.eu Published on TenderNed Published on Negometrix

86552 Sanitaire artikelen
Gemeente Enschede
Gemeente Enschede Offer phase 19 Jun 2018 4:00

Published on Aanbestedingskalender.nl and TED.europa.eu Published on TenderNed Published on Negometrix

93547 Marktconsultatie leerlingvolgsysteem RMC regio
Gemeente Rotterdam
Gemeente Rotterdam Offer phase 19 Jun 2018 4:00

Published on Aanbestedingskalender.nl and TED.europa.eu Published on TenderNed Published on Negometrix

92053 Winterdienstmaterieel gemeente Uden
Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant
Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant Offer phase 19 Jun 2018 5:00

Published on Aanbestedingskalender.nl and TED.europa.eu Published on TenderNed Published on Negometrix

86155 Europese Aanbesteding Schoonmaakonderhoud SOPOW
Seiso BV
Seiso BV Offer phase 19 Jun 2018 6:00

Published on Aanbestedingskalender.nl and TED.europa.eu Published on TenderNed Published on Negometrix

88844 Ingenieursdiensten E&W
Tilburg University
Tilburg University Selection phase 19 Jun 2018 6:00

Published on Negometrix

89384 "Избор на изпълнител при изпълнение на строително-ремонтните работи на обект: "Ремонт на нова административна сграда на община Велинград"
Община Велинград
Община Велинград Offer phase 19 Jun 2018 8:00

Published on Negometrix

92300 PPS18-038 Избор на регистриран одитор по чл. 7 от ЗНФО, за извършване на независим финансов одит на самостоятелния и консолидирания годишен финансов отчет на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, както и изготвяне на последващ одиторски доклад
ЧЕЗ Разпределение България АД
ЧЕЗ Разпределение България АД Offer phase 19 Jun 2018 9:30

Published on Aanbestedingskalender.nl and TED.europa.eu Published on TenderNed Published on Negometrix

86940 Social Impact Bond, Jong volwassenen. Selectie van uitvoerders
Gemeente Enschede
Gemeente Enschede Selection phase 19 Jun 2018 10:00
 
Lot 1 - Gemeente Enschede  
 
Lot 2 - Gemeente Hengelo  

Published on Negometrix

92185 "Закупуване и доставка на оборудване за нуждите на сектор "Физикална и рехабилитационна медицина" на "ДКЦ XIV - София" ЕООД"
Столична община
Столична община Offer phase 19 Jun 2018 10:30

Published on Negometrix

92144 "Закупуване, доставка и пускане в експлоатация на рентгенов костен денситометьр за нуждите на "ДКЦ XII - София" ЕООД
Столична община
Столична община Offer phase 19 Jun 2018 10:30
1 of 66
Go to page

 RSS feed Published Solicitations by Negometrix

Navigation

Register company

Forgotten password

Forgot username?

Need help using Negometrix? Visit our help center! Help
Negometrix Platform v4.5.1807.0, Page times (ms) Server init:0 load:701 prerender:717 Total:717 Browser , (54.80.247.119 - 205)