Hide main menu

Published Solicitations

  • Help
  •  

Publication status No. Name   Buyer organization Phase Participate until

Published on Negometrix

84851 Рехабилитация на бул."Асен Йорданов", включително трамваен релсов път и ККМ по бул. "Шипченски проход" и бул. "Асен Йорданов" от трамвайно ухо "Гео Милев" до бул. "Проф.Цветан Лазаров", по съществуващо положение"
Столична община
Столична община Offer phase 20 Jul 2018 10:30

Published on TenderNed Published on Negometrix

95126 Dijkverbetering Amsteldijk
Stichting Waternet
Stichting Waternet Offer phase 20 Jul 2018 11:00

Published on Negometrix

95857 Осигуряване на ежегодни профилактични медицински прегледи и изследвания за срок до 31.12.2020 г.
ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД
ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД Offer phase 22 Jul 2018 16:00

Published on TenderNed Published on Negometrix

96054 Marktconsultatie Audits AVG
Het Waterschapshuis
Het Waterschapshuis Offer phase 23 Jul 2018 3:59

Published on Aanbestedingskalender.nl and TED.europa.eu Published on TenderNed Published on Negometrix

89961 Intern projectleider (liason) implementatie vervanging ICT systeem voor backup, storage en disaster recovery
DCMR Milieudienst Rijnmond
DCMR Milieudienst Rijnmond Offer phase 23 Jul 2018 4:00

Published on Aanbestedingskalender.nl and TED.europa.eu Published on TenderNed Published on Negometrix

94649 PMD zakken gemeente Oosterhout
Gemeente Oosterhout
Gemeente Oosterhout Offer phase 23 Jul 2018 5:00

Published on Aanbestedingskalender.nl and TED.europa.eu Published on TenderNed Published on Negometrix

93644 Gebruiksklare Horecamaterialen
Ministerie van Defensie
Ministerie van Defensie Offer phase 23 Jul 2018 6:00

Published on Aanbestedingskalender.nl and TED.europa.eu Published on TenderNed Published on Negometrix

93945 EA Onderhoud, beheer en advies SharePoint bestaande uit Intranet en Digitale Werkomgeving
CAK
CAK Selection phase 23 Jul 2018 7:00

Published on Negometrix

93983 PPD18-029_Доставка на силиконови кабелни глави за монтиране на закрито, за екструдирани полиетиленови кабели 10 kV и 20 kV, студеносвиваеми и съединителни муфи за екструдирани полиетиленови кабели 10 kV и 20 kV, студеносвиваеми
ЧЕЗ Разпределение България АД
ЧЕЗ Разпределение България АД Offer phase 23 Jul 2018 9:30
 
Lot 1 - Доставка на силиконови кабелни глави за монтиране на закрито, за екструдирани полиетиленови кабели 10 kV и 20 kV, студеносвиваеми  
 
Lot 2 - Доставка на съединителни муфи за екструдирани полиетиленови кабели 10 kV и 20 kV, студеносвиваеми  

Published on Negometrix

95868 Избор на изпълнител на обществена поръчка за "Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на строителството по проект: "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Велинград" по обособени позиции
Община Велинград
Община Велинград Offer phase 23 Jul 2018 10:00
1 of 73
Go to page

 RSS feed Published Solicitations by Negometrix

Navigation

Register company

Forgotten password

Forgot username?

Need help using Negometrix? Visit our help center! Help
Negometrix Platform v4.5.1809.0, Page times (ms) Server init:0 load:764 prerender:779 Total:779 Browser , (54.162.123.74 - 206)