Verberg menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

Gepubliceerde Tenders

  • Help
  •  

Publicatie status Nr. Naam   Inkopende organisatie Fase Aanmelden tot

Gepubliceerd op Negometrix

78285 Техническо обслужване на "Автоматизирана информационна система за радиационен мониторинг и ранно предупреждение на гражданите"
Столична община
Столична община Offertefase 11 dec 2017 16:30

Gepubliceerd op Negometrix

76741 Сервизно поддържане на разширението от 2010 г. на "Система за ранно предупреждаване за замърсяване на приземния слой въздух със серен диоксид, азотни оксиди и прах, вследствие неблагоприятни метеорологични условия
"Ей И Ес - 3С Марица Изток I" ЕООД
"Ей И Ес - 3С Марица Изток I" ЕООД Offertefase 11 dec 2017 22:59

Aankondiging van een OPDRACHT gepubliceerd op Aanbestedingskalender.nl en TED.europa.eu Gepubliceerd op Tenderned Gepubliceerd op Negometrix

77942 Consultation: 'Mass Spectrometer'
Technische Universiteit Delft
Technische Universiteit Delft Offertefase 12 dec 2017 10:00

Aankondiging van een OPDRACHT gepubliceerd op Aanbestedingskalender.nl en TED.europa.eu Gepubliceerd op Tenderned Gepubliceerd op Negometrix

67012 DTaP-IPV-Hib-HepB vaccines
IUC-RIVM
IUC-RIVM Offertefase 12 dec 2017 12:00

Gepubliceerd op Negometrix

73207 SNL broedvogelinventarisatie Gelderland 2018-2021
Provincie Gelderland
Provincie Gelderland Offertefase 12 dec 2017 12:00

Aankondiging van een OPDRACHT gepubliceerd op Aanbestedingskalender.nl en TED.europa.eu Gepubliceerd op Tenderned Gepubliceerd op Negometrix

75500 Stalbedding en ruwvoer
Universiteit Utrecht
Universiteit Utrecht Offertefase 12 dec 2017 12:00
Percelen
 
Perceel 1 - Hooi en Stro  
 
Perceel 2 - Houtkrullen en Zaagsel  

Gepubliceerd op Negometrix

79121 "Доставка на зимни връхни дрехи за инспекторите от Столичен инспекторат към Столична община"
Столична община
Столична община Offertefase 12 dec 2017 16:30

Gepubliceerd op Negometrix

79087 Вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител и сключване на договор, с предмет: "Предоставяне на юридически услуги в областта па вещното право, изразяване на становище, за доказване на собствеността на УПИ IX-3634, 3635
Столична община
Столична община Offertefase 12 dec 2017 16:30

Gepubliceerd op Negometrix

79090 Вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител и сключване на договор, с предмет: "Изработване на проект за Изменение и допълнение на Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община
Столична община
Столична община Offertefase 12 dec 2017 16:30

Gepubliceerd op Negometrix

78935 Енергийно обследване и концепция за цялостна модернизация на уличното осветление
Столична община
Столична община Offertefase 12 dec 2017 16:30
1 van 52
Ga naar pagina

 RSS Feed gepubliceerde tenders

Navigatie

Registreer Organisatie/ Register company

Wachtwoord vergeten

Hulp nodig? Bezoek onze supportpagina Help
Negometrix Platform v4.5.1716.0, Page times (ms) Server init:0 load:701 prerender:717 Total:717 Browser , (23.22.136.56)