Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

103260 Europees openbare aanbesteding ICT oplossing Informatieplatform Blauwe Golf Twentekanalen

Buyer

SSC ONS https://www.ssc-ons.nl/
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Rik Bultman

038-4982234

R.Bultman@ssc-ons.nl

Information

Description:
De samenwerkende partners Provincie Overijssel, Gemeenschappelijk Havenbedrijf Twente en Rijkswaterstaat zijn op zoek naar een oplossing die leidt tot betere benutting van de Twentekanalen door vlottere doorstroming van de scheepvaart en een hogere beladingsgraad.

De Opdrachtgever c.q. Aanbestedende dienst in deze aanbesteding is de provincie Overijssel. Deze rol vloeit voort uit het penvoerderschap dat in de CEF-call met kenmerk: 2017-EU-TM-0024-W is toegewezen en afgesproken met partijen als het Gemeenschappelijk Havenbedrijf Twente en Rijkswaterstaat. De afstemming tussen de partijen die de ICT oplossing hebben aangevraagd en gaan gebruiken vindt plaats in de begeleidingsgroep Blauwe Golf Twentekanalen.

 
Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
27 Sep 2018 17:00 — 19 Nov 2018 12:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2304.0, Page times (ms) Server init:4 load:89 prerender:94 Total:100 Browser , (35.172.164.32 - 6)