Hide main menu
(UTC-05:00) Eastern Time (US & Canada)

104086 Доставка на хладилници и хладилни чанти

Buyer

Мини Марица-Изток ЕАД
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Румяна Вълева

0417 83305 31 14

r_valeva@marica-iztok.com

Information

Description:
Доставка чрез покупка на хладилници и хладилни чанти, по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 - Доставка на хладилници за кабини на задвижващи станции; Обособена позиция № 2 - Доставка на хладилници с фризерна част; Обособена позиция № 3 - Доставка на хладилни чанти (обикновени), с технически характеристики, изисквания и количества посочени в техническите спецификации.
Срок на изпълнение - до 12 месеца от сключване на договор по съответната обособена позиция.
Начин на изпълнение за всички обособени позиции: до 20 календарни дни след датата на получаване на заявка от Изпълнителя.

 
Documents:

espd-request.zip 83 Kb

Download

Документация ЗОП 79 2018 stamp.pdf 2016 Kb

Download

Preview

Окончателен доклад ЗОП 79 2018 stamp.pdf 471 Kb

Download

Preview

Протокол № 1 ел stamp.pdf 119 Kb

Download

Preview

Протокол № 2 ел stamp.pdf 214 Kb

Download

Preview

Протокол № 3 ел stamp.pdf 261 Kb

Download

Preview

Протокол № 4 ел stamp.pdf 317 Kb

Download

Preview

Протокол № 5 ел stamp.pdf 217 Kb

Download

Preview

Разяснение № 1 stamp.pdf 103 Kb

Download

Preview

Решение ЗОП 79_2018_МТ_04_520_19_02_2018 stamp.pdf 409 Kb

Download

Preview

Съобщение за отваряне на ценови оферти ЗОП 79 2018 stamp.pdf 93 Kb

Download

Preview

Техническа спецификация ОП 1 stamp.pdf 106 Kb

Download

Preview

Техническа спецификация ОП 2 stamp.pdf 100 Kb

Download

Preview

Техническа спецификация ОП 3 stamp.pdf 102 Kb

Download

Preview

Техническо предложение ЗОП 79 2018 -позиция №1.docx 42 Kb

Download

Preview

Техническо предложение ЗОП 79 2018 -позиция №2.docx 41 Kb

Download

Preview

Техническо предложение ЗОП 79 2018 -позиция № 3.docx 41 Kb

Download

Preview

Указания за оферта ЗОП ОП - ПС електронно 1.doc 202 Kb

Download

Preview

Type:
Public competition
Offer phase:
16 Oct 2018 8:00 — 9 Nov 2018 9:00

Lots

Lot 1 - Доставка на хладилници за кабини на задвижващи станции  
Lot 2 - Доставка на хладилници с фризерна част  
Lot 3 - Доставка на хладилни чанти  

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.1901.0, Page times (ms) Server init:0 load:109 prerender:109 Total:124 Browser , (34.228.55.57 - 206)