Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

105439 Externe Inzet Stichting Waternet (DAS)

Buyer

Stichting Waternet http://www.waternet.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Ike Schagen linkedin

+31612621471

Ike.schagen@waternet.nl

Information

Description:
Europees Openbare Aanbesteding

Naam aanbestedende dienst
Stichting Waternet, te dezen gevestigd aan de Korte Ouderkerkerdijk 7, 1096 AC  Amsterdam ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door ir. R.R. Kruize algemeen directeur Waternet.

Opdrachtgever
Gemeente Amsterdam, te dezen gevestigd aan de Korte Ouderkerkerdijk 7 te Amsterdam ten kantore van Stichting Waternet en vertegenwoordigd door de heer ir. R. R. Kruize, Algemeen Directeur van Stichting Waternet.

Het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, te dezen gevestigd aan de Korte Ouderkerkerdijk 7 te Amsterdam ten kantore van Stichting Waternet en vertegenwoordigd door de heer dr. ir. G.M. van de Top, dijkgraaf van AGV.

Opdracht
Stichting Waternet heeft regelmatig behoefte aan tijdelijke externe expertise en maakt hiervoor gebruik van een Dynamisch Aankoop Systeem (DAS) onder de naam 'Externe Inzet Stichting Waternet (DAS)'.

De instelling van het DAS betreft een Europese aanbesteding volgens de Aanbestedingswet 2012 en heeft een looptijd tot uiterlijk 31 december 2026 met de mogelijkheid tot verlenging.

Waternet nodigt geïnteresseerde partijen van harte uit om zich eenmalig te registreren op het Negometrix platform. Vervolgens kunt u zich aanmelden voor het DAS Externe Inzet Waternet voor één of meerdere vakgebieden.

Indien de aanmelding voldoet aan de minimaal gestelde eisen en u akkoord gaat met de gestelde voorwaarden dan volgt een toelating tot het DAS. Na de toelating tot het DAS krijgt u automatisch een bericht zodra er in het vakgebied waarvoor u zich heeft aangemeld een offerteaanvraag wordt uitgezet.

Binnen Externe Inzet Waternet worden de volgende vakgebieden onderscheiden:
1.            Administratief/Secretarieel
2.            Communicatie/Marketing
3.            Facilitair
4.            Financieel
5.            HRM
6.            Inkoop
7.            IT
8.            Juridisch
9.            Management/Directie
10.          Techniek

Digitale uitvraag
De uitvraag vindt plaats via Negometrix. Alle documenten vindt u in het tabblad "Tenderdocumenten" in Negometrix.
Type:
Qualification System

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2114.0, Page times (ms) Server init:9 load:80 prerender:90 Total:95 Browser , (18.212.120.195 - 6)