Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

107487 Servicedesk Medewerker - cluster BCO

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Matthias van der Beek

0102675173

mm.vanderbeek@rotterdam.nl

Information

Description:
Dit betreft een nadere uitvraag binnen het DAS Externe inhuur (referentienummer 1-346-16). Ondernemers die zich hebben aangemeld voor het DAS Externe inhuur en naar aanleiding daarvan zijn toegelaten, kunnen een inschrijving doen op deze nadere uitvraag. Op deze nadere uitvraag zijn alle voorwaarden gesteld in het DAS Externe inhuur van toepassing, tenzij daar expliciet van wordt afgeweken.

Hierbij nodigt de Gemeente Rotterdam u uit tot het doen van een inschrijving op de nadere uitvraag betreffende Servicedesk Medewerker voor de afdeling Gebruikersondersteuning binnen het cluster BCO van de gemeente Rotterdam. Onderstaand treft u nadere informatie over deze uitvraag, het functieprofiel behorend bij deze uitvraag is als bijlage toegevoegd en te downloaden middels onderstaande link. Voor zover het functieprofiel en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.

Geschiktheid ZZP'ers
Gelet op de aard van de opdracht in relatie tot naleving van de wet WWZ en DBA is inzet van een ZZP'er niet mogelijk. Inschrijvingen waarin een ZZP'er wordt aangeboden komen niet voor gunning in aanmerking.

Gegevens uitvraag
Standplaats: Rotterdam
Werklocatie: Wilhelminakade 179
Startdatum: z.s.m., naar verwachting eind november
Aantal medewerkers: 2
Aantal fte: 2
Aantal uur: 36 uur p/w
Duur opdracht: 6 maanden
Verlengingsopties: Ja, namelijk 4 x 6 maanden
FSK: 8
VOG vereist: ja

Aanvullende informatie over de opdracht:
De werkzaamheden betreffen:
  • Registeren van meldingen;
  • Telefonische ondersteuning van gebruikers bij vragen en/of storingen eventueel via remote overnemen van de gebruikers PC, waarbij de administratieve afhandeling een belangrijk onderdeel van je werk is;
  • Het afhandelen van aanvragen, vragen en storingen die binnenkomen via email en webformulieren;
  • Routeren van meldingen wanneer deze niet zelf opgelost kunnen worden.

Aantal inschrijvingen: Inschrijver kan 2 kandidaten aanbieden.

Let op:   Middels de knop 'naam wijzigen' kunt u de naam van de inschrijving wijzigen.
Wijzig deze naar: Naam organisatie + naam kandidaat, zodat duidelijk is welke kandidaat het betreft.
Attentie: u dient iedere inschrijving apart in te dienen. Indienen doet u door middel van de button 'Indienen'. Ter controle vraagt het systeem om uw wachtwoord.

Om een extra offerte aan te maken klikt u op het tweede tabblad 'Invullen & indienen' op 'maak nog een inschrijving aan'.

Matchingsgesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een matchingsgesprek. Dit zijn maximaal 5 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten

Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.
Documents:

Functieprofiel Medewerker Gebruikersondersteuning - Servicedesk ICT.docx 15 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
16 Nov 2018 10:30 — 23 Nov 2018 9:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2214.0, Page times (ms) Server init:4 load:87 prerender:92 Total:92 Browser , (3.238.72.180 - 7)