Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

108258 Dynamisch Aankoop Systeem (DAS) Bedrijfsvoering

Buyer

Technische Universiteit Eindhoven http://www.tue.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Jeroen Zegveld linkedin

+31(0)40-2472395

inkoop@tue.nl

Information

Description:
Om de inhuur van personeels- en adviesdiensten op een snelle en effectieve, maar tevens rechtmatige wijze te kunnen faciliteren wil de Opdrachtgever een Dynamisch Aankoopsysteem (DAS) Bedrijfsvoering TU/e instellen. Onderstaande clusters zijn gedefinieerd (de genoemde aandachtsgebieden zijn niet uitputtend):

Cluster ICT
Advisering en/of werkzaamheden op het gebied van: strategische ICT vraagstukken, architectuur, regievoering en ITIL, BISL, ASL gerelateerde functies, projectmanagement, specialistische IV/IT kennisinbreng, ontwikkeling, beheer, test en onderhoud.

Cluster Huisvesting
Advisering en/of werkzaamheden op het gebied van: vastgoedontwikkeling, gebiedsontwikkeling, projectmanagement, parkmanagement, beheer & onderhoud gebouwen, installaties en infrastructuur, technisch advies bouwkundig, elektrotechnisch en werktuigbouwkundig, kostendeskundigheid, directievoering en toezicht, advisering m.b.t. duurzaamheid, technisch tekenwerk, contractmanagement.

Cluster Marketing en communicatie
Advisering en/of werkzaamheden op het gebied van: pers- en mediavoorlichting, branding, eventorganisatie, doelgroepenbenadering, werving, tekstschrijving, communicatie, social media, presentatie van evenementen.

Cluster Finance 
Advisering en/of werkzaamheden op het gebied van: planning- en control, grootboekadministratie, factuur- en declaratieverwerking, projectadministratie, debiteuren- en crediteurenadministratie, fiscaal advies, treasury, concerncontrol, verzekeringen, auditing, financieringsmanagement.

Cluster Facilitair
Advisering en/of werkzaamheden op het gebied van: facilitair management, advisering m.b.t. specifieke facilitaire diensten (schoonmaak, catering, afvalverwerking etc.), audiovisuele ondersteuning, logistiek, safety en security, parkeerbeheer, evenementenorganisatie, contractmanagement.

Cluster Onderwijsondersteuning
Advisering en/of werkzaamheden op het gebied van: beleidsvoorbereiding en -uitvoering, internationalisering, kwaliteitszorg, accreditatie, ondersteuning onderwijssystemen, trainingen, onderwijsadministratie en docentondersteuning.

Cluster Personeel en organisatie
Advisering en/of werkzaamheden op het gebied van: personeelsbeleid, werving en selectie, HR advies, professional development, opleidingen ten trainingen ten behoeve van wetenschappelijk en ondersteunend personeel, arbo, milieu- en veiligheid.

Cluster Algemeen
Advisering en/of werkzaamheden op het gebied van: algemeen management en beleid, secretariële ondersteuning, juridisch advies, inkoopadvies, research- en datamanagement, document management, samenwerkingsverbanden, ontwikkeling van innovatieprojecten, stimulering van business development, innovatie en ondernemerschap, subsidie-advisering, vertaalwerkzaamheden.
 
De Gegadigde dient zich aan te melden voor één of meerdere Clusters. Wanneer de Opdrachtgever een Nadere opdracht publiceert zullen alle geaccepteerde Gegadigden binnen dat Cluster uitgenodigd worden. Indien een Nadere opdracht raakvlakken heeft met verschillende Clusters zullen alle geaccepteerde Gegadigden binnen deze clusters worden uitgenodigd.
Type:
Qualification System

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2116.0, Page times (ms) Server init:4 load:65 prerender:79 Total:85 Browser , (54.80.249.22 - 6)