Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

109497 Groningen GZ Tussentijdse contractering Wlz 2019

Buyer

Menzis
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Information

Description:
Geachte heer, mevrouw,

De inschrijving voor het leveren van Langdurige Zorg in 2019 verloopt via het online platform Negometrix. Vanaf 1 december 2018 kunt u zich inschrijven om voor tussentijdse contractering voor de Wlz 2019 in aanmerking te komen.  

Wanneer moet u zich inschrijven?
- Als u een geheel nieuwe zorgaanbieder in de Wlz bent (u wordt beoordeeld als nieuwe zorgaanbieder).
- Als u nieuw bent bij Menzis Zorgkantoor, maar wel een overeenkomst 2018 of 2019 heeft met een enig ander Zorgkantoor in Nederland (u wordt beoordeeld als bestaande zorgaanbieder).
- Als u een overeenkomst heeft met Menzis Zorgkantoor in 2018 of 2019-2023 maar in een nieuwe regio wilt inschrijven (u wordt beoordeeld als bestaande zorgaanbieder).

Bestaande zorgaanbieders met een overeenkomst voor 2019-2023 met Menzis Zorgkantoor en die in aanmerking willen komen voor nieuw zorgaanbod in de regio waarvoor een overeenkomst is, hoeven zich niet via Negometrix in te schrijven. Zij moeten dit bij de zorginkoper kenbaar maken en een beknopt ondernemingsplan aanleveren.

Als uw organisatie zorg levert in meerdere regio's, dan moet er per regio een inschrijving via Negometrix ingediend worden. U kiest hierbij voor de sector waarin het merendeel (>50%) van de klanten deel van uitmaken. U kunt zich dus maximaal 3 keer inschrijven (voor Arnhem, Groningen en/of Twente).

Alleen inschrijvingen die worden ingediend met behulp van de webapplicatie Negometrix worden door Menzis Zorgkantoor in behandeling genomen. Als uw organisatie nog niet over een Negometrix account beschikt, moet u uw organisatie (kosteloos) registeren. Zie hiervoor bijgaande handleiding: 'Tussentijds registreren'.

De inschrijvingen kunnen onafhankelijk worden gedaan en tussentijds worden opgeslagen. De eerste contactpersoon kan deze inschrijving doen, maar ook uw collega's die zijn toegevoegd als contactpersoon. Zie hiervoor ook de bijgevoegde werkinstructies.

Onderstaand treft u een leeswijzer ten aanzien van de vier vragenlijsten in deze tender:
 
  • Vragenlijst 1 - Bestuursverklaring, in deze vragenlijst treft u de door u te beantwoorden vragen ten aanzien van de Bestuursverklaring 2019.
  • Vragenlijst 2 - Honoreringslijst 2019, hier treft u de honoreringslijst 2019 welke door u beantwoord moet worden.
  • Vragenlijst 3 - Aan te leveren documenten en geschiktheidseisen bestuursverklaring, in deze vragenlijst kunt u alle uitgevraagde documenten uploaden.
  • Vragenlijst 4 - Ondertekening offerte, in deze vragenlijst treft u het ondertekenblad voor deze tender. Dit ondertekenblad moet in alle gevallen ondertekend en geüpload worden.

Voor de items in de honoreringslijst geldt dat gevraagd wordt naar de situatie op het moment van inschrijven. 

Tussentijdse inschrijvingen worden uiterlijk binnen 8 weken beoordeeld. Een gesprek kan onderdeel uitmaken van de procedure. 

In geval van positieve beoordeling zal de overeenkomst ingaan op de eerste dag van het daaropvolgende kwartaal (1 april 2019 of 1 juli 2019). Deze is van kracht tot uiterlijk 31 december 2023.

De sluitingstermijn voor de tussentijdse inschrijving(en) is 30 april 2019. Inschrijvingen die na deze datum binnenkomen worden niet in behandeling genomen.

Let op: wegens veranderingen in  wet- en regelgeving bent u  verplicht iedere vraag in deze tender te beantwoorden.

Voor vragen over de procedure of de werking van het platform kunt u contact opnemen met de Negometrix servicedesk, via de supportpagina, of via:
Telefoon:   +31(0) 85 20 84 666
E-mail: servicedesk@negometrix.com

Met vriendelijke groet,

Menzis Zorgkantoren
Arnhem, Groningen en Twente    
Documents:

Werkinstructie Negometrix 4 Tussentijds registreren.pdf 336 Kb

Download

Preview

Werkinstructie Negometrix 5 Tussentijdse inschrijving.pdf 588 Kb

Download

Preview

Type:
Ongoing selection phase

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2114.0, Page times (ms) Server init:9 load:89 prerender:95 Total:99 Browser , (54.234.191.202 - 7)