Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

112033 Specialistisch vloeronderhoud

Buyer

Gemeente Amsterdam, Facilitair Bureau http://www.amsterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Kees Koning

020 - 255 2512

kees.koning@amsterdam.nl

Information

Description:
De Gemeente Amsterdam wenst een meerjarige Overeenkomst af te sluiten met één (1) Contractant voor de uitvoering van specialistisch vloeronderhoud voor de panden waar haar eigen afdeling schoonmaak de reguliere schoonmaak uitvoert dan de regie voert. 

De kerndoelstellingen van de Opdracht richten zich op het bewerkstelligen van een zo groot mogelijke schoonbeleving bij gebruikers, het bewerkstelligen van zo groot mogelijke bijdrage aan duurzaamheid en social return bij de uitvoering van de Opdracht, en het overnemen van de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het specialistisch vloeronderhoud op basis van situationeel onderhoud. De gemeente daagt marktpartijen hiertoe uit oplossingen voor te stellen. 

Met situationeel onderhoud wordt bedoeld dat de vloeren onderhouden worden op een manier waarbij nut en noodzaak bepalend zijn en niet middels een voorgeschreven frequentie. Opdrachtnemer bepaalt zelf hoe vaak en op welke wijze een vloer wordt behandeld, om aan het voorgeschreven kwaliteitsbeeld te kunnen voldoen. Een Service Level Agreement maakt onderdeel uit van de Overeenkomst.

De maximale duur van de Overeenkomst is vier (4) jaar, bestaande uit een initiele contractduur van twee (2) jaar en twee verlengingsopties van elk één jaar.

Gegadigde wordt uitgenodigd om een Offerte in te dienen.
Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
14 Feb 2019 12:00 — 22 Mar 2019 12:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.1915.0, Page times (ms) Server init:4 load:79 prerender:89 Total:89 Browser , (35.175.201.14 - 6)