Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

112285 1-D-17694-18: DAS Projectbegeleiding voor Funderingsaanpak

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

J.C.J. Smolders

+31613331516

jcj.smolders@rotterdam.nl

Information

Description:
De Aanbestedende Dienst beoogt derhalve met deze procedure een dynamisch aankoopsysteem in te stellen, waarbij de toegelaten Ondernemers bij voorkomende projecten telkens vanuit het elektronisch Aanbestedingsplatform worden uitgenodigd om een Inschrijving te doen voor de betreffende specifieke opdracht (Uitvraag). We onderscheiden hierbij twee soorten opdrachten:
 
  1. Procesbegeleiding voor funderingsonderzoek
  2. Procesbegeleiding voor funderingsherstel
 
Bij de Aanmelding voor toelating tot het DAS Procesbegeleiding Funderingsaanpak kunt u aangeven of u uitgenodigd wilt worden voor toekomstige opdrachten m.b.t. funderingsonderzoek, m.b.t. funderingsherstel of voor beide.
 
Voorts zal het gedurende de geldigheidsperiode van het dynamisch aankoopsysteem mogelijk blijven voor nieuwe Ondernemers om toegelaten te worden tot het systeem, voor zover zij voldoen aan de in deze Toelatingsdocument gestelde uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen.
Documents:

Werken met Negometrix - aanmelding.pdf 392 Kb

Download

Preview

Type:
Qualification System

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2009.0, Page times (ms) Server init:0 load:62 prerender:67 Total:72 Browser , (35.172.233.215 - 6)