Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

112413 Warme en koude drankenvoorziening Circulair, gemeente Apeldoorn 2019

Buyer

Gemeente Apeldoorn https://www.apeldoorn.nl/aanbestedingen
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Nicolette Jonker-van Dam linkedin

1418

n.jonker-vandam@apeldoorn.nl

Information

Description:
Circulaire Aanbesteding Warme & Koude Drankenvoorziening
Apeldoorn is een schone en groene gemeente waarin men omziet naar elkaar. De stad Apeldoorn is ruimtelijk ontworpen en bevindt zich in een royaal groen landschap vol Veluwse dorpen, boerenland en natuur. De gemeente streeft er naar om de gemeente schoner, gezonder en groener door te geven aan de volgende generaties, en zoekt daarbij naar gelijkgestemde partners die samen met haar willen optrekken om dit te bewerkstelligen.

De gemeente Apeldoorn telt ruim 160.000 inwoners en is als stad en organisatie volop in beweging. De stad vervult met Deventer en Zutphen een centrumfunctie in de Stedendriehoek. Apeldoorn is één van de belangrijkste werkgelegenheidscentra in Midden-Nederland.

De gemeente Apeldoorn heeft drie strategische doelen met duurzaamheid als rode draad: 
  • Apeldoorn versterken als comfortabele gezinsstad.
  • Het versterken van de positie van Apeldoorn als toeristisch toplandschap.
  • Het stimuleren van innovatie in onze veelzijdige economie.
 
Als organisatie telt de gemeente ruim 1.600 medewerkers. Zij werken vanuit de kernwaarden: betrokken, uitnodigend en slagvaardig. In de organisatie is samenwerken en leren leidend. Met het betrekken van het gerenoveerde stadhuis, naar verwachting eind 2019, is het de wens van de gemeente Apeldoorn om de meerjarige exploitatie van de warme en koude drankenvoorziening door een externe samenwerkingspartner te laten uitvoeren. De gemeente wil het ruimtelijke, groene en sociale karakter van haar stad en dorpen terug laten komen in de faciliteiten, diensten en voorzieningen die zij aan haar medewerkers en bezoekers aanbiedt.
Voor de drankenvoorzieningen betekent dit dat de gemeente Apeldoorn haar medewerkers en bezoekers een zo circulair verantwoord mogelijk, gezond en gevarieerd aanbod wil bieden, dat aansluit op de wensen en behoeften van de doelgroepen op de verschillende locaties.

De gemeente beoogt met deze aanbesteding een samenwerkingspartner te selecteren die circulariteit heeft ingebed in haar organisatie. Met deze partner wenst de gemeente Apeldoorn op zoek te gaan naar oplossingen die aansluiten op de wensen van de eindgebruikers en waarbij verspilling wordt voorkomen. De overeenkomst heeft een looptijd van vier (4) jaren met tweemaal een optie tot verlenging met twee (2) jaar.
 
Zowel de gemeentelijke organisatie alsmede de warme en koude drankenvoorziening zijn behoorlijk doorontwikkeld. Binnen de gemeente Apeldoorn zijn diverse beleidsbesluiten rondom circulariteit en vitaliteit genomen welke invloed hebben op het inkoopproces van dienstverleningsproducten en hiermee ook direct invloed hebben op de inkoop van de warme en koude dranken. Ten aanzien van de aanbesteding van de drankenvoorziening heeft de gemeente Apeldoorn dan ook hoge ambities geformuleerd. De gemeente wil met deze aanbesteding stevig inzetten op de circulaire economie door slim om te gaan met grondstoffen en afvalstromen. Daarnaast stelt de gemeente zich ten doel om de tevredenheid, gezondheid en vitaliteit van de medewerkers te optimaliseren. De drankenvoorziening wordt daarom volgens de Rapid Circular Contracting (RCC) methode aanbesteed. Waar in een traditionele aanbesteding een oplossing wordt geselecteerd, wordt bij de RCC-methode een samenwerkingspartner (of combinatie van partners) geselecteerd. Door middel van de RCC-methode vragen wij de markt om samen met de gemeente Apeldoorn de meest circulair verantwoorde invulling te geven aan de in deze uitvraag genoemde ambities binnen het gestelde budget. Wij doen een beroep op de expertise van de markt en maken gebruik van hun creativiteit en innovativiteit. We zoeken een partner die met ons meedenkt en idealiter zelfs voor ons uitloopt.

Van de te selecteren opdrachtnemer 'Warme en koude drankenvoorziening circulair' wordt overigens verwacht dat deze samenwerkingsafspraken maakt met de opdrachtnemer voor de Catering.
 
Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
8 Apr 2019 16:00 — 27 May 2019 8:01

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2301.0, Page times (ms) Server init:4 load:76 prerender:86 Total:91 Browser , (18.232.31.206 - 6)