Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

113299 Sociaal Medisch Adviseur

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Zelda van Wijk

00

zl.vanwijk@rotterdam.nl

Information

Description:
Dit betreft een nadere uitvraag binnen het DAS Externe inhuur (referentienummer 1-346-16). Ondernemers die zich hebben aangemeld voor het DAS Externe inhuur en naar aanleiding daarvan zijn toegelaten, kunnen een inschrijving doen op deze nadere uitvraag. Op deze nadere uitvraag zijn alle voorwaarden gesteld in het DAS Externe inhuur van toepassing, tenzij daar expliciet van wordt afgeweken.

Hierbij nodigt de Gemeente Rotterdam u uit tot het doen van een inschrijving op de nadere uitvraag betreffende Medisch Adviseur voor het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling  van de gemeente Rotterdam. Onderstaand treft u nadere informatie over deze uitvraag, de opdrachtomschrijving  behorend bij deze uitvraag is als bijlage toegevoegd en te downloaden middels onderstaande link. Voor zover de opdrachtomschrijving en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.

Geschiktheid ZZP'ers
ZZP'ers worden van harte uitgenodigd om in te schrijven op deze nadere uitvraag.

Gegevens uitvraag
Standplaats: Rotterdam
Werklocatie: GGD, Schiedamsedijk 95
Startdatum: medio februari 2019
Aantal consulten: 40* 15 aanvragen per jaar
Duur opdracht: 52 weken
Verlengingsopties: Ja, namelijk 2 x 12 maanden (na controle feitelijke werkpatroon)
FSK:  12
VOG vereist: ja 

Aanvullende informatie mbt aantal aanvragen:
Verwachting is dat de adviseur 12 tot 15 aanvragen per week afhandelt, verdeeld over 40 weken. Dit kan verdeeld worden over 2 halve werkdagen. De caseload van de adviseur aan wie deze opdracht wordt gegund is nooit groter dan 600 aanvragen p/jaar.  
Het kan voorkomen dat dit wekelijks aantal niet gehaald wordt, omdat er aanvragen worden afgezegd.

Inschrijver kan geen rechten ontlenen aan bovengenoemde aantallen aanvragen.

Aantal inschrijvingen: Inschrijver kan 1 kandidaten aanbieden.

Matchingsgesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een matchingsgesprek. Dit zijn maximaal 4 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten

Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.
Documents:

Sociaal Medische Advisering. final.doc 74 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
24 Jan 2019 16:15 — 1 Feb 2019 8:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2214.0, Page times (ms) Server init:4 load:74 prerender:79 Total:84 Browser , (34.239.154.240 - 6)